Sisäilmaongelma työnantajan vastuu

Sisäilmaongelma työnantajan vastuu

Sisäilmaan liittyvät tehtävät ja vastuut työpaikalla

Työsuojeluorganisaatio toimii työntekijöiden asiantuntijana työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työntekijä voi pyytää tuekseen työsuojeluvaltuutettua, kun hän keskustelee asiasta esimiehensä kanssa.

Tuomio tuli: Töissä terveestä sairaaksi 9 päivässä

Tuomio tuli: Töissä terveestä sairaaksi 9 päivässä

Löydä sinulle sopivat koulutukset ja tapahtumat Pron tapahtumakalenterista. Kalenterin selaileminen ei vaadi kirjautumista. Jos haluat ilmoittautua koulutukseen, kirjaudu sukunimellä, syntymäajalla ja jäsennumerollasi.

Työnantajalla vastuu työtilojen terveellisyydestä

Työnantajalla vastuu työtilojen terveellisyydestä

Hyvä sisäympäristö lisää työssä jaksamista ja työn tuottavuutta. Parhaimmillaan se myös edistää työntekijöiden terveyttä ja työhyvinvointia. Työpaikkojen sisäilmassa on usein ongelmia, joita syntyy väärästä lämpötilasta sekä huonosta ilman kosteudesta ja epäpuhtauksista. Esimerkiksi huoneilman kuivuus aiheuttaa pölyn leviämistä sekä silmien ja limakalvojen kuivumista, joista seurauksena voi olla hengityselinsairauksia ja allergioita.

Alas suunnattu tuloilma vähentää altistumista − ilmanvaihto tukee suojautumista

Alas suunnattu tuloilma vähentää altistumista − ilmanvaihto tukee suojautumista

Usein sisäilmaepäily herää, kun erilaisia oireita ilmaantuu työpäivän aikana ja oireet vähenevät poissa työpaikalta ollessa. Ota sisäilmaepäily esiin työterveyslääkärin vastaanotolla ja ilmoita epäilystä työnantajalle.

Alas suunnattu tuloilma vähentää altistumista − ilmanvaihto tukee suojautumista

Alas suunnattu tuloilma vähentää altistumista − ilmanvaihto tukee suojautumista

“Merkittävä kosteus- ja homevaurio on määritelty vähäistä laajemmaksi rakenteelliseksi viaksi, jonka seurauksena haitallinen altistuminen kosteusvaurioituneista rakenteista ja materiaaleista vapautuville kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille (mm. mikrobiperäisille) epäpuhtauksille on todennäköistä.” (Ohjeen s. 5)

Terveellinen työympäristö ja työkyvyn ylläpito

Terveellinen työympäristö ja työkyvyn ylläpito

Useimmat sisäilmasairaille oireita aiheuttavat altisteet ovat haitallisia meille kaikille. Valtaosa ihmisistä ei kuitenkaan aisti tai tunnista altisteiden vaikutuksia samalla tavoin kuin sisäilmasairaat. Altistavien tekijöiden minimoiminen työpaikalla parantaa työhyvinvointia ja edistää terveyttä ja työtehoa koko työyhteisössä.

Sisäilmaongelmia voi ehkäistä monin tavoin 

Sisäilmaongelmia voi ehkäistä monin tavoin 

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Sisäilmaongelmat voivat viedä kuntapäättäjän käräjäsaliin

Sisäilmaongelmia pohditaan yhä enenevässä määrin myös lakikirja kädessä. Tyypillisesti käräjäsaliin päätyvissä jutuissa haetaan terveyshaitoista vahingonkorvauksia työnantajilta tai työpaikan esimiehiltä. Täysin mahdollista on kuitenkin myös luottamushenkilöiden joutuminen rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Epäilen, että työpaikallamme on sisäilmaongelmia. Mitä teen?

Työpaikan hyvällä sisäilmalla on vaikutusta työolojen terveellisyyteen, työyhteisön työilmapiiriin ja toimivuuteen sekä työn tuottavuuteen. Työnantajan on huolehdittava sisäilmasto-olosuhteiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta.