Seinäjoen keskussairaala avoimet työpaikat

Seinäjoen keskussairaala avoimet työpaikat

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri työnantajana

Työhyvinvointia tukee varhaisen tuen toimintamalli. Sairaanhoitopiiri on mukana myös Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa, jossa kehitetään organisaation perheystävällisiä asenteita ja toimintatapoja työntekijän työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi. Näitä toimintatapoja ovat esimerkiksi etätyömahdollisuus, yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, liukuva työaika, työaikapankki ja henkilöstön kanssa sovitut pelisäännöt harkinnanvaraisten vapaiden käytöstä.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri – ihmisen terveyden tähden

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri – ihmisen terveyden tähden

Työnantajille – kunnille, kaupungeille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille – tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

Seinäjoki – tilaa isoille ideoille ja unelmille

Seinäjoki – tilaa isoille ideoille ja unelmille

Yritysten investointitahti täällä on komeassa liidossa. Vuoteen 2021 mennessä yritykset investoivat yli miljardi euroa. Suurin yksittäinen investointi on Ideapark Seinäjoki, joka kasvattaa vahvan kauppakaupungin palvelutarjontaa entisestään.

Eläinlääkärin maksuton puhelinneuvonta - valtakunnallinen palvelu

Eläinlääkärin maksuton puhelinneuvonta – valtakunnallinen palvelu

Edellytämme valitulta henkilöltä yhteistyökykyä toimia logistiikkapalvelujen tiimin jäsenenä. Lisäksi tarvittavia ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä tietotekniikan hallinta, oma-aloitteisuus ja kyky toiminnan kehittämiseen.

15 hakijaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi

15 hakijaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaksi

Samaan aikaan päättyi myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin viran hakuaika. Virkaan hakivat lääketieteen tohtorit Juha Alanko Tampereelta, Ismo Anttila Seinäjoelta, Kirsi Juvila Seinäjoelta, Lauri Lammi Muuramesta, Jouni Ranua Jyväskylästä, Matti Rekiaro Seinäjoelta, Mirja Tuomiranta Seinäjoelta ja Arja Uusitalo Vihdistä.

Monipuolista hammaslääkärin työtä Viitasaarella

Monipuolista hammaslääkärin työtä Viitasaarella

Sairaalasielunhoito auttaa erityisesti sairauden synnyttämissä elämänkriiseissä. Sairaalapappi työskentelee potilaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan sielunhoitajana. Seinäjoen seurakunta toteuttaa sairaalasielunhoitoa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sen toimialueella.

Humana Kotisairaala - miellyttävä vaihtoehto osastohoidolle

Humana Kotisairaala – miellyttävä vaihtoehto osastohoidolle

Toimimme yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Seuraamme tiiviisti koronavirustilannetta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ja olemme ryhtyneet tilanteen vaativiin toimenpiteisiin.

Hus suunnittelee varasairaalaa Meilahteen maanalaisiin tiloihin – Lista: täällä sijaitsevat Suomen tehohoitopaikat

– Tarkat potilaspaikkamäärät tarkentuvat hankkeen edetessä. Selvää kuitenkin on, että koronaviruspotilaiden hoitokapasiteetti Husissa kasvaa merkittävästi varasairaalan myötä. Sairaala otetaan käyttöön vain, jos epidemiatilanne sitä edellyttää, sanoo varasairaalan toiminnoista vastaava toimialajohtaja Antti Vento Husista.

Äitien pelkoja ei ohiteta olankohautuksella – Seinäjoen keskussairaala satsaa synnytysvalmennukseen etänä

​Tulevaisuuden sairaala 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Uudistamisohjelma jakautuu osahankkeisiin.