Sairausajan palkka lisät kaupan ala

Sairausajan palkka lisät kaupan ala

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Kaupan automiesten työehtosopimus on Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn sekä Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n välinen sopimus, jota noudatetaan Kaupan liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTAn jäsenyrityksissä.

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Itsenäisyyspäivän palkka 2019 Teknologiasektorin sopimusaloilla

Itsenäisyyspäivän palkka 2019 Teknologiasektorin sopimusaloilla

Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

Palkkaus - Palkanmaksu - Muualla verkossa

Palkkaus – Palkanmaksu – Muualla verkossa

Palkka on maksettava kunkin palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole sovittu toisin. Useiden alojen työehtosopimuksissa on määräykset palkanmaksukausista ja palkanmaksupäivistä.

Milloin työnantajan pitää maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta?

Milloin työnantajan pitää maksaa palkkaa sairauspoissaolon ajalta?

Työehtosopimus (TES, tuttavallisesti tessi) on ammattiliiton ja työnantajaliiton välinen sopimus alan vähimmäistyöehdoista. Ammattiliitto Pron ja työnantajaliiton neuvottelema työehtosopimus määrittelee alan toimihenkilöiden työsuhteen vähimmäisehdot.

YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET

YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN SOVELTAMISOHJEET

Työnantaja irtisanoi 1.8. työntekijän 3 kuukauden irtisanomisajalla. Työnantaja päätti työntekijän työsuhteen 31.8. yrityksen lopettaessa silloin toimintansa. Irtisanomisajan palkan ja tältä ajalta kertyvän loma­korvauksen työnantaja joutuu maksamaan 1.11. saakka.

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Työehdot puntarissa: Kuinka käy, kun kuntates vaihtuu yksityiseen?

Kunnat myyvät kilvan sote-kiinteistöjään hoiva-alan jäteille ja ulkoistavat niille hoito- ja hoivapalvelujaan. Samalla henkilöstön työnantaja vaihtuu julkisesta yksityiseen. Mitä tapahtuu palkoille ja muille palvelussuhteen ehdoille?

Työaikalaki – palkka muulta kuin työajalta

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika. Sen lisäksi työajaksi luetaan aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työpaikka voi olla mikä tahansa työnantajan määräämä paikka, jossa työntekijä on määrätty olemaan työn tekemistä varten. Samassa pykälässä sanotaan myös, että matkaan käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, ellei sitä ole samalla pidettävä työsuorituksena.

Analyysi: Salaliittoteoria suoraan toimintaelokuvasta – Miten Qanonista tuli niin tärkeä, että siihen reagoivat sekä Facebook että Yhdysvaltain presidentti?

Neuvotteluyritykset uudesta kaupan alan ylempiä toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta ovat ajautuneet täysin umpikujaan työnantajapuolta edustavan Kaupan Liiton kanssa. Palkansaajapuolen ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan (YTN) mukaan myös lakkovalmius on olemassa.