Sairaankuljetus tes 2017

Sairaankuljetus tes 2017

Täytän pyöreitä – voinko siirtää vapaani merkkipäivänäni toiselle päivälle?

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.

Analyysi: Miksi 10 miljoonaa amerikkalaista uskoo yhtäkkiä Qanoniin? Kun median huomio keskittyy villeihin salaliittoteorioihin, se voi jättää tilaa vaarallisemmille valheille

Analyysi: Miksi 10 miljoonaa amerikkalaista uskoo yhtäkkiä Qanoniin? Kun median huomio keskittyy villeihin salaliittoteorioihin, se voi jättää tilaa vaarallisemmille valheille

Niissä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa työskennellä vain erityisestä syystä henkilö, jolla on puutteellinen rokotussuoja.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Jos kysyisi meidän asiakkailtamme, kuntien ja kuntayhtymien työnantajaa edustavilta tahoilta ja HR-ammattilaisilta, mihin he haluaisivat käyttää työnantajaedunvalvojiensa ajan, harva vastaisi, että riitelyyn ja riitojen sovitteluun.

Sairaanhoitopiiri määrittelee ensihoidon palvelutason

Sairaanhoitopiiri määrittelee ensihoidon palvelutason

Yksityinen sairaankuljetustoiminta on luvan varaista. Luvan myöntää aluehallintoviranomainen tai Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira. Sairaankuljetusluvista säädetään yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuoden 2016 toimintakertomukset annettava viimeistään 28.2.2017

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuoden 2016 toimintakertomukset annettava viimeistään 28.2.2017

Vuoden 2025 jälkeen eläkeikä muodostuu elinajanodotteen mukaisesti siten, että työssä ja eläkkeellä oloajan suhde säilyy vuoden 2025 tasolla. Vanhuuseläkkeen alaikärajoja tarkistetaan vuodesta 2030 lähtien siten, että ikärajat nousevat enintään kaksi kuukautta vuodessa. Vastaavasti ikärajoja lasketaan, mikäli elinajanodote laskee. Kehitystä seurataan viiden vuoden välein.

Yksityisen terveydenhuollon luvat Pääsisältö uusi

Yksityisen terveydenhuollon luvat Pääsisältö uusi

Sopimuskauden ensimmäisenä vuotena ei tehdä palkankorotuksia. Elintarvikealan työntekijöiden palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan sopimuskauden aikana 1.2.2018, 1.2.2019 ja 1.2.2020 tai lähinnä niiden jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Terveyspalvelualan Liiton sopimusaloille keskitetyn ratkaisun mukainen neuvottelutulos

Terveyspalvelualan Liiton sopimusaloille keskitetyn ratkaisun mukainen neuvottelutulos

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kilpailuvirastolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairaankuljetuspalveluiden tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista koskevien säännösten muuttamiseksi. Kilpailuvirasto toteaa lausuntonaan seuraavan.

Yksi sairaankuljetus voi sisältää monta tehtävää – ensihoitajalla oikeus päivärahaan

Hakemukset tulee toimittaa kuntaan perjantaihin 24.4.2020 mennessä, joko asiointipisteeseen kunnanvirastolla tai postitse osoitteella: Muhoksen kunta/ Kesätyöhakemus, PL 39, 91501 MUHOS.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Terveystarkastukset ja muut poikkeusjärjestelyt saattavat aiheuttaa viivästyksiä lentokentillä, raja-asemilla ja matkustettaessa muutenkin. Matkustajia kehotetaan varaamaan matkustamiseen tavanomaista enemmän aikaa.