Sähköinen posteri

Sähköinen posteri

Tiivistelmät, suulliset esitykset ja posterit

Posterin tulee olla tyylikäs, selkeä, informoiva ja se tulee nähdä vähintään muutaman metrin päästä. Se on samalla käyntikortti itsestäsi, edustamastasi tahosta ja tutkimusalastasi.

Valitse paras kehittämisprojektin posteri

Valitse paras kehittämisprojektin posteri

Master Schoolin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat esittelevät kehittämisprojektiensa tuloksia Talk – Näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen -webinaarissa 12.5. klo 13–15. Kehittämisprojekteja on tehty kuitenkin huomattavasti useampia, niiden tulokset esitellään postereina. Nyt sinulla on mahdollisuus äänestää paras posteri.

Opiskelijoiden käytäntötutkimusten postereita 2017

Opiskelijoiden käytäntötutkimusten postereita 2017

To start your project, you can use the sample images available for download on the tutorial page or photos of your own. You can also use Adobe mobile apps, like Lightroom for Mobile, to capture and edit photos on your smartphone or tablet and bring them into Photoshop.

Posterinäyttely yliopiston aulassa 15.11.-29.11.2016

Posterinäyttely yliopiston aulassa 15.11.-29.11.2016

Perjantaina 4.11. posterisession tarkoituksena on esitellä SÄHKÖINEN posteri. Sessiossa esityksenne perusteella saatte kommentteja, parannusehdotuksia, vinkkejä jne. Tämän jälkeen teillä on mahdollisuus vielä parantaa posterianne tarpeen mukaan. Posterit lähetetään painoon PERJANTAIN ESITYSTEN jälkeen.

PunaMusta Media palkkasi markkinointijohtajan

PunaMusta Media palkkasi markkinointijohtajan

PunaMusta on yritysnäkyvyyden ja painoalan ammattilainen.  Osaamistamme ovat niin markkinoinnin digiportaalit kuin painotuotteet aina aikakaus- ja sanomalehtipainamisesta digiprinttiin, suurkuviin ja mainospainotuotteisiin.

Posterinäyttely oppilaitoksen aulatilassa, opiskelija etänä mukana

Posterinäyttely oppilaitoksen aulatilassa, opiskelija etänä mukana

Julkaisuvuosi tarkoittaa pääsääntöisesti vuotta, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot. Erityisesti tieteellisten aikakauslehtiartikkeleiden osalta julkaisuvuosi voidaan määritellä kahdella eri tavalla, ks. seuraava kappale. Julkaisuvuosi on yleisesti näkyvissä julkaisussa. Jos näin ei ole, julkaisijan täytyy voida todentaa julkaisuvuosi. Julkaisuvuosi tarkoittaa julkaisuun merkittyä julkaisuvuotta, joka saattaa olla eri kuin vuosi jona julkaisu on fyysisesti tai sähköisesti saatavilla. 

Jaa tutkimustuloksiasi Labquality Daysissä. Osallistu ePoster-näyttelyyn!

Jaa tutkimustuloksiasi Labquality Daysissä. Osallistu ePoster-näyttelyyn!

Osallistujien sisäänkirjaaminen voidaan toteuttaa myös sähköisesti samalla tulostaen nimikortit. Sähköinen sisäänkirjaaminen voi perustua myös itsepalveluun, jolloin osallistuja itse kirjautuu tapahtumaan ja saa tulostetun nimikortin.

Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke 2002–2006

Eloisa Ikä -tutkimukseen (2013-2017) perustuvassa kirjassa tarkastellaan vanhuuskulttuurin ja -käsitysten muutoksia viime vuosikymmeninä, ikäihmisten yksinäisyyteen vaikuttamista, toimijuuden mahdollisuuksia, ryhmätoiminnan ulottuvuuksia, vapaaehtoistoiminnan merkityksiä sekä arjen paikallisuutta.

Research Data and Humanities – RDHum 2019

Humanistisissa ja yhteiskuntatieteissä käytetään yhä enemmän digitaalisia aineistoja ja teknologiaa. Digitaalisten ihmistieteiden tutkijat kokoavat, hallinnoivat ja jakavat keskenään yhä kasvavia aineistoja. He tarvitsevat tutkimuksessaan myös monenlaisia menetelmiä ja työkaluja. Research Data and Humanities (RDHum) -konferenssin tarkoituksena on kerätä tutkijat yhteen näiden teemojen äärelle. Tutkijoiden lisäksi tapahtuma on suunnattu opettajille, perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille.