Ruokatunti sisältyy työaikaan

Ruokatunti sisältyy työaikaan

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Moottoriajoneuvon kuljettajia koskevat omat erityissäännöt. Moottoriajoneuvon kuljettajalle on jokaista 5 tunnin ja 30 minuutin pituista työjaksoa kohti annettava vähintään puolen tunnin pituinen tauko yhdessä tai kahdessa erässä

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Työntekijälle on annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepoaika (varallaoloaikana tehtyä työtä lukuun ottamatta). Jaksotyössä vuorokausilepoa on mahdollista työn järjestelyihin liittyvistä syistä lyhentää yhdeksään tuntiin, ei kuitenkaan säännönmukaisesti. Jos vuorokausilepoa lyhennetään yhdeksään tuntiin, työntekijän on saatava saamatta jäänyt lepoaika heti seuraavan vuorokausilevon yhteydessä, tai jos tämä ei ole painavista syistä mahdollista, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa.

Raksamiesten ruokatunti -palkallinen vai palkaton?

Raksamiesten ruokatunti -palkallinen vai palkaton?

Riippuu tosiaan ihan työehtosopimuksesta, mutta sitten siinä voi olla myös työpaikkakohtaisia eroja, esim.jos poistuminen työpaikalta on mahdotonta lounastauon ajaksi, niin sitten se voi olla palkallista vaikka tes sanoisikin, että palkatonta. Nyrkkisääntönä sanoisin, että jos päivittäinen työaika on 7,5h ja poistuminen työpaikalta on lounaan ajaksi mahdollista, lounastauosta ei makseta palkkaa.

Analyysi: Salaliittoteoria suoraan toimintaelokuvasta – Miten Qanonista tuli niin tärkeä, että siihen reagoivat sekä Facebook että Yhdysvaltain presidentti?

Analyysi: Salaliittoteoria suoraan toimintaelokuvasta – Miten Qanonista tuli niin tärkeä, että siihen reagoivat sekä Facebook että Yhdysvaltain presidentti?

Saamatta jäänyt viikkolepo voidaan työntekijän niin suostuessa korvata maksamalla siitä erillinen rahakorvaus, joka on korottamaton palkka suunnitellun levon kanssa päällekkäisiltä työtunneilta.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

En tiedä minkä kuvan sait, mutta nähtävästi väärän. Meillä tehdään hommat hyvin ja firma tekee parempaa tulosta vuosittain. Vain jos töitä ei ole tietyllä hetkellä, ajan voi käyttää huilaamiseen.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun. Jos työaika ylittää vuorokaudessa 10 tuntia, viranhaltijalla/työntekijällä on niin halutessaan oikeus pitää enintään puoli tuntia kestävä työaikaan kuulumaton lepoaika kahdeksan tunnin työskentelyn jälkeen. Jollei lepoaikaa voida virka- tai työtehtävien laadun vuoksi järjestää, viranhaltijalle/työntekijälle on annettava tilaisuus aterioida työpaikalla työaikana.

Eräiden asiantuntijoiden työaikamuoto poistuu

Eräiden asiantuntijoiden työaikamuoto poistuu

Ensin pitää kysyä: kuka on työnantajani ja mitä työehtosopimusta hän yrityksessä noudattaa? Kun tähän löytyy vastaus, löytyy myös oikea ammattiliitto, sillä se on työehtosopimuksen neuvotteluosapuoli.

Amiksissa työpäiviä ei tullut lisää, vaikka siirryttiin vuosityöaikaaan

Meillä tehdään uusia työvuoroluetteloita. Tehdäänkö uusien määräysten mukaan kaikille työajallisille työntekijöille etukäteen tuntisuunnitelma? Meillä tämä koskee varsinkin vahtimestareita, joilla on työtä aamulla, päivällä ja illalla.

Microsoft Xbox One X 1TB Cyberpunk 2077 Limited Edition Bundle

Yksivuorotyössä työ alkaa klo 07.00 ja päättyy klo 16.00. Kaksivuorotyössä työ alkaa klo 06.00 ja päättyy viimeistään klo 24.00. Lauantai on vapaapäivä, ellei muuta ole sovittu tai työn luonne sitä vaadi.