Rekisteröidyn yhdistyksen sihteerin tehtävät

Rekisteröidyn yhdistyksen sihteerin tehtävät

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Yhdistystä johtaa puheenjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Toimijoita on siis enemmän kuin puheenjohtaja, tutustu tehtäviin. Ehkä jokin tehtävistä on juuri sinulle sopiva. Jos kiinnostuit tehtävästä, ota yhteys yhdistyksesi puheenjohtajaan.

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n säännöt

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispää­töksen, se tulee voimaan heti.

Sivutoiminen sihteeri-taloudenhoitaja taidealan yhdistykseen

Sivutoiminen sihteeri-taloudenhoitaja taidealan yhdistykseen

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kutsusta vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Esitys aiheesta:

Esitys aiheesta: ”Yhdistystoiminnan perusteet 2. 2″— Esityksen transkriptio:

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hakea ja vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen taloutta sääntelevät asiakirjat ja säädökset

Yhdistyksen taloutta sääntelevät asiakirjat ja säädökset

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat ne suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijoiden rekisteröidyt ainejärjestöt, jotka yhdistyksen varsinainen kokous yksinkertaisella ääntenenemmistöllä jäseniksi hyväksyy. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n säännöt

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry:n säännöt

Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n merkkiohjesääntö

Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n merkkiohjesääntö

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoita, ajaa heidän opiskeluun liittyviä etujaan korkeakoulussa ja yliopistotasolla sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Turun Maalarimestariyhdistys ry:n säännöt

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten jäsenten ja tukijäsenten jäsen- maksut seuraavaa kalenterivuotta varten. Yhdistyksen kokouksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksusta sairauden, varattomuuden tms. syyn johdosta.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n säännöt

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseneksi voidaan hyväksyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, muu kiinteistön tai rakennuksen omistaja tai niitä hallitseva oikeuskelpoinen yhteisö sekä asuinhuoneistojen vuokranantajana toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö ja muu kiinteistöalalla toimiva oikeuskelpoinen yhteisö.