Ratkojat yhdisteet

Ratkojat yhdisteet

YHDISTE. – Ristikko Ratkojat ja Synonyymit

Genevessä 29.4.-10.5.2019 järjestetyn kolmen YK:n sopimuksen osapuolikokouksessa sovittiin muun muassa sekalaisen muovijätteen vientikiellosta EU- ja OECD-maiden ulkopuolelle sekä haitallisten PFOA-yhdisteiden käytön ja valmistuksen lopettamisesta vuoteen 2025 mennessä.

 Aerosolien perustutkimus Helsingissä auttaa ratkomaan ilmansaasteongelmia maailmalla

Aerosolien perustutkimus Helsingissä auttaa ratkomaan ilmansaasteongelmia maailmalla

Ruoan kysynnän kasvaessa maatalouteen liittyvät ympäristövaikutukset ovat yhä hälyttävämpi ongelma. Meidän on löydettävä uusia tapoja maailman väestön ruokkimiseksi planeetan reunaehtojen rajoissa. 

Nanoselluloosan tuotantohaasteita ratkotaan liuotinkemialla

Nanoselluloosan tuotantohaasteita ratkotaan liuotinkemialla

Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat kehittävät uusia ympäristöystävällisiä liuotinratkaisuja esikäsittelyiksi nanoselluloosan valmistukseen. Uusi kemia tehostaa selluloosan hajoamista ja nopeuttaa tuotantoprosessia. Mekaanisen kuidun hajottamisen pullonkaulana pitkään olleet prosessointivaikeudet ja alhainen kapasiteetti ollaan saamassa hallintaan.

Tutkijat katselevat ilmakehän molekyylitapahtumia kuin suurennuslasilla mutta lisää tutkimusta ja mittausdataa kaivataan yhä

Tutkijat katselevat ilmakehän molekyylitapahtumia kuin suurennuslasilla mutta lisää tutkimusta ja mittausdataa kaivataan yhä

Säätiön vuoden 2020 apurahapäätöksissä näkyy neljä teemaa: teollisuuden uudistuminen, läpimurtoteknologiat ja älykkäämmän arjen tekniikka, puhtaamman maailman tekniikka sekä terveemmän elämän tekniikka.

 Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus

Sisäilmasta voidaan mitata paljon eri asioita ja usein ongelmat johtuvatkin monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Sisäilmatutkimus on oikea valinta silloin, jos tiloissa esiintyy epätavanomaista hajua tai oireilua. Sisäilman tutkimusta voidaan hyödyntää myös jo tehdyille korjaustöille laadunvarmistuksen mittausmenetelmänä. Huonolaatuinen sisäilma on terveysriski.

Joukko suomalaisia toimijoita ratkoo muovihaastetta

Joukko suomalaisia toimijoita ratkoo muovihaastetta

VTT:n koordinoimassa hankkeessa suomalaiset yritykset, tutkijat ja oppilaitokset kehittävät yhdessä uusia puupohjaisia materiaaleja ja niihin liittyviä työkaluja metsäalan yritysten käyttöön. Kansainvälisillä markkinoilla muovia korvaavilla puutuotteilla on suuret mahdollisuudet.

1. Globaalimuutoksen komponentit ja niiden suhde ilmastonmuutokseen

1. Globaalimuutoksen komponentit ja niiden suhde ilmastonmuutokseen

Seuraavassa käsitellään eräitä huomattavia ihmiskunnan aiheuttamia muutoksia sekä niiden syitä. Useimmat ovat yhteydessä ilmastonmuutoksen kanssa, joten ilmastonmuutoksen torjuminen auttaisi ratkomaan myös muita maailman suurimpia ympäristöongelmia. Lähes kaikki syyt, jotka aiheuttavat ilmaston muutosta ovat ympäristöongelmia myös muista syistä.

Mikromuovia on Suomen vesistöissä kaikkialla – ahvenista muovia löytyi enemmän kuin silakoista

Tutkimusta tehdään vain harvoin täysin omin voimin. Nanotieteiden tutkimuksessa erityisesti tieteiden välinen yhteistyö korostuu, sekä oman yliopiston sisällä että muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö on erityisen tärkeää niissä tutkimuslinjoissa, joissa tarvitaan menetelmiä ja laitteistoja, joita omassa yliopistossa ei ole tarjolla. Tutkimusryhmälläni on ollut yhteistyötä useisiin Euroopan maihin, esimerkiksi Saksaan sekä korkeakouluihin että teollisuuteen, Sveitsiin ja Espanjaan.

Suomalaistutkijoilta läpimurto – auttaa taistelussa antibiootteja vastustavien bakteerien kanssa

Tutkimushankkeessa kehitettiin lääkemolekyylejä, jotka estävät bakteerien väliseen viestintään osallistuvan proteiinin, LsrK-kinaasin, toimintaa. LsrK-kinaasi mahdollistaa bakteerien välisen tiedonvaihdon ja vaikuttaa bakteerien kykyyn kasvaa ihmisessä infektion aikana.