Raskaan työn lisä

Raskaan työn lisä

14.1 Tilapäinen poikkeama työolosuhteissa

Jos työolosuhteissa esiintyy selvästi havaittavaa tilapäistä poikkeamaa, jota ei ole otettu huomioon työnvaativuutta määriteltäessä, maksetaan haitan suuruuden perusteella määriteltyä erillistä lisää.

Tässä ovat uuden Unelmaduuni Australiassa -ohjelman tähdet – koronapandemia asetti suomalaisnuorille lisähaasteita peräkylien farmeilla

Tässä ovat uuden Unelmaduuni Australiassa -ohjelman tähdet – koronapandemia asetti suomalaisnuorille lisähaasteita peräkylien farmeilla

1.4.2018 tai sen jälkeen alkavissa työsuhteissa 3 % taulukkopalkasta/kieli. Työnantajan edellyttäessä tavanomaista parempaa kielitaitoa 5 %. Aiemmin kielilisää saaneiden lisä säilyy entisen suuruisena.

Nuoret työssä - Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt

Nuoret työssä – Erityisen haitalliset ja vaaralliset työt

Kuumuus kuormittaa hengitys- ja verenkiertoelimistöä sekä heikentää lihasvoimaa lisäten siten työn kuormittavuutta. Vajaakuntoisilla, joilla suorituskyky on jo alentunut, kuuman aiheuttamat ongelmat voivat ilmetä vaikeampina kuin terveillä.

FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

FinnHELP tarjoaa tukea päivystyksen työntekijöille korona-aikana

Kun koronapotilaiden määrä alkoi keväällä kasvaa ja terveydenhuollon kestokyky huolettaa, akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri Eeva Tuunainen halusi järjestää tukea paineen alla työskenteleville työntekijöille.

Salla nukkui rappukäytävässä, kun äiti joi – Raskas perintö -kirja paljastaa sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden Suomessa

Salla nukkui rappukäytävässä, kun äiti joi – Raskas perintö -kirja paljastaa sukupolvelta toiselle siirtyvän huono-osaisuuden Suomessa

Palkka voi muodostua peruspalkan lisäksi monesta osasta, joita säädellään työaikalaissa ja työehtosopimuksissa. Peruspalkan päälle tulevat lisät ovat yleisiä sellaisilla aloilla, joissa tehdään vuorotyötä. Tällaisia ovat muun muassa poliisi, palomies, kaupan ala sekä hoitotyötä tekevät lääkärit ja sairaanhoitajat.

Tampereen kaupungin lukiot aloittavat lukuvuoden lähiopetuksessa

Tampereen kaupungin lukiot aloittavat lukuvuoden lähiopetuksessa

Monissa töissä, joissa käytetään uuneja tai muita tehokkaita lämmönmuodostajia, työprosessin aiheuttama kuumuus on talviaikaankin merkittävää. Tällaisia töitä ovat muun muassa sulatus- ja valutyöt, lämpökäsittely, takominen ja valssaus metalliteollisuudessa sekä eräät lasi- ja keraamisen teollisuuden työt. Niissä ongelmana on kuiva kuumuus.

Raskas fyysinen työ lisää pitkiä sairauslomia

Raskas fyysinen työ lisää pitkiä sairauslomia

Fyysisesti raskasta ja varsinkin yksipuolisesti kehoa rasittavaa työtä tekevät joutuvat pitkille sairauslomille muita todennäköisemmin. Riskit myös kasvavat mitä enemmän kehoa rasittaa, tanskalaistutkimus osoittaa.

LPY: Yksityisten terveyspalvelujen kapasiteetti otettava tehokkaaseen käyttöön – Hoitovelka on kasvanut koronan takia suureksi ja toinen aalto kasvattaa sitä lisää

Tilanne on johtanut LPY:n mukaan siihen, että lykkääntyneissä hoidoissa piilee suurempi kansanterveydellinen riski kuin toistaiseksi laantuneessa koronapandemiassa. Suomessa pitää nyt ottaa tehokkaaseen käyttöön kaikki mahdollinen terveydenhuollon kapasiteetti, julkinen ja yksityinen, tiedotteessa todetaan.

Kaupallinen yhteistyö: SAMK – Emmi Lehtimäki yhdisti onnistuneesti pikkulapsiarjen, työn pankissa ja jatko-opiskelun Samkissa – nyt hän kertoo, miten kaikki onnistui ja mitä jäi käteen

– Olemme pitänet sitä esillä pitkän aikaa. Porrastaminen on herättänyt keskustelua siitä, mitkä vaikutukset olisivat. Kokeilu voisi tuottaa tuloksia ja meidän puolesta tässä voitaisiin edetä niin pikaisesti kuin mahdollista, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi maanantaina Lahdessa, jossa puolueen ministeriryhmä oli koolla.