Rakennustyömaan turvallisuus

Rakennustyömaan turvallisuus

Tapaturmavaaralliset työt maa- ja vesirakennusalalla

Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Lausunto rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten uudistamisesta

Lausunto rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten uudistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt sidosryhmiltä näkemyksiä rakennustyön turvallisuutta koskevien säännösten soveltamisessa havaituista ongelmista, puutteista ja kehityskohdista. Lausuntopyyntö kohdistuu erityisesti työturvallisuuslain (738/2002) rakennustyötä koskeviin säännöksiin sekä rakennustyön turvallisuudesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (205/2009). Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa.

Rakennustyömaan aikaisissa sähköistyksissä työturvallisuuspuutteita

Rakennustyömaan aikaisissa sähköistyksissä työturvallisuuspuutteita

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Suljetuille satama-alueille ei pääse kuka tahansa – siksi Kotka suunnittelee Suomen ensimmäistä satamien turvapuistoa

Suljetuille satama-alueille ei pääse kuka tahansa – siksi Kotka suunnittelee Suomen ensimmäistä satamien turvapuistoa

Nosturit nostivat torstaina kahdeksan metriä korkeita pylväitä merkkinä muurin uusista osista Beit Jalan lähistöllä Jerusalemin eteläpuolella ja samoin Betlehemin lähistöllä, todisti valokuvaaja AFP:lle.

Ilmaiset työkalut työmaan ja työturvallisuuden hoitoon

Ilmaiset työkalut työmaan ja työturvallisuuden hoitoon

Saisiko Teille olla mainosteline alumiinista vai teräksestä? Haluaisitteko sen pystytyksellä ja tarvitaanko toimenpidelupia? Laitetaanko valot? Kyllä, me toimitamme kaiken tämän ja paljon muuta, ole hyvä ja tutustu.

TR-MITTARI 2010 - RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSSEURANTA

TR-MITTARI 2010 – RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSSEURANTA

Lakisääteinen vaatimus on nimetä työmaille turvallisuudesta vastuullinen turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattoreita tarvitaan siis todella paljon. Iso osa toimii tehtävissä ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärtämättä miten ison vastuun ovat ottaneet kantaakseen. Koordinaattorikoulutusta ei ole ole myöskään tarjolla riittävästi suhteessa tarpeisiin.

Rakennustyömaan puutteellisesta turvallisuussuunnittelusta ja valvonnasta rangaistus

Työnantaja voi ohjeistaa, että työvaatteiden vaihto aamulla ja työpäivän päätteeksi tehdään porrastetusti, jotta kaikki eivät ole kylki kyljessä vaihtamassa vaatteita. Samoin ruokatunti ja kahvitauot voitaisiin toteuttaa sosiaalitiloissa porrastetusti yhdessä sopien. Työntekijöiden turvavälit tulee huomioida.

Ohjeistus kaihtimien rakennustyömaa-asennuksiin

Markiisin tai muun aurinkosuojalaitteen asennus työmaan kiinteistön julkisivuun lasketaan rakennustyötehtäväksi, ja näin ollen työmaalla on toimittava virallisten rakennustyömaaehtojen mukaisesti.