Rakennusalan työtapaturmat

Rakennusalan työtapaturmat

Työpaikkatapaturmien vakavuus rakennusalalla

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Ennakkoarvio vuoden 2019 työtapaturmien määristä

Ennakkoarvio vuoden 2019 työtapaturmien määristä

Eniten rakennusalalla ovat vähentyneet vakavat tapaturmat, sormi- ja silmävammat ja putoamiset. Myös kuolemaan johtavien tapaturmien määrät ovat olleet pitkällä aikavälillä laskussa. Kun rakennusalan työtapaturmissa kuoli 1990-luvulla keskimäärin 10 henkilöä vuodessa, niin 2000-luvulla kyseinen määrä on keskimäärin alle puolet siitä. Tärkeintä on saada kuolemantapaukset estettyä kokonaan.

Työtapaturmien määrä on nousussa, mutta ne johtavat kuolemaan yhä harvemmin – Puristuksiin tai kaatuvan tavaran alle jääminen on yleisin kuolinsyy

Työtapaturmien määrä on nousussa, mutta ne johtavat kuolemaan yhä harvemmin – Puristuksiin tai kaatuvan tavaran alle jääminen on yleisin kuolinsyy

Eräänä heinäkuun aamuna kokenut timpuri pyysi nuorta työtoveriaan kuljettamaan itsensä ja ovipaketin mastonostimella kuudennen kerroksen parvekkeelle, vaikka se oli ohjeiden vastaista. Yrittäessään ponnistaa lavan kulmalaudan päältä kaiteen yli parvekkeelle, lauta petti ja timpuri putosi lavan ja seinän väliin jääneestä 49 cm:n raosta 16 metriä maahan.

Rakennustyömailla pidettiin hiljainen hetki – kolme kuollut tapaturmissa tänä vuonna

Rakennustyömailla on alkuvuoden aikana kuollut kolme rakentajaa. Määrä on suuri, koska esimerkiksi koko viime vuonna rakennustyömaiden työtapaturmissa kuoli neljä työntekijää ja vuonna 2016 Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan vain yksi.

Jo kolme kuolemaa – piilotellaanko rakennusalalla onnettomuuksia tulospalkkioiden vuoksi?

Jo kolme kuolemaa – piilotellaanko rakennusalalla onnettomuuksia tulospalkkioiden vuoksi?

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen rakennusalan tarkastaja Antti Kujanpää ei ota yksittäistapauksiin kantaa, mutta toteaa, että kaivinkoneonnettomuudet ovat yleisellä tasolla harvinaisia.

Rakentaminen lisääntyy, samalla myös vaarat

Rakentaminen lisääntyy, samalla myös vaarat

Tapaturmataajuus rakennusalalla on laskenut tasaisesti. Erityisen vähän tapaturmia sattuu isoilla ja tunnetuilla rakennusalan toimijoilla. Tapaturmaton toiminta on mahdollista, jos siihen sitoudutaan jokaisessa portaassa. Rakennusalalla onkin viime vuosina opittu tunnistamaan läheltä piti -tilanteet ja puuttumaan heti kaikkiin lieviinkin tapaturmiin, sillä näin voidaan vähentää isompien vahinkojen todennäköisyyttä.

Työtapaturmat lisääntyvät. Yhä useammin on kuitenkin kyse pikemminkin vain vääntyneestä sormesta kuin henkeä uhkaavasta vammasta.

Erittäin alttiita ovat sormet, joihin lähes kolmas sattuneista vammoista osuu. Pään alueelle kohdistuu myös paljon (n. 16%) vammoja, joista suurin osa on silmävammoja. Huomion arvoista on myös se, että nuorille sattuu tilastollisesti keskimäärin enemmän tapaturmia, etenkin sormi- ja silmätapaturmia. Lähes viidennes alan 20 ̶ 24-vuotiaiden tapaturmista on silmätapaturmia. Kaatumiset ja liukastumiset erilaisten siirtymien aikana ovat yleisiä syitä tapaturmille kaikissa ikäluokissa.

Nousukauden tapaturmia ei tarvitse hyväksyä

Tapaturmavakuutuskeskus TVK:n kesällä julkaistun ennakkoarvion mukaan vuonna 2017 kirjattiin noin 127 000 palkansaajien työtapaturmaa. Lukuun sisältyvät kaikkien vakuutuslaitosten korvaamat työpaikka- ja työmatkatapaturmat.

Tapaturmavaaralliset työt maa- ja vesirakennusalalla

Rakennusala on kansallisten sekä kansainvälisten tilastojen sekä tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Erityisesti putoamiset kaatumiset, liukastumiset ja kompastumiset aiheuttavat eniten tapaturmia.