Rakennusalan työaika

Rakennusalan työaika

Työajan enimmäismäärä tasoittumisjakson aikana ja vuositasolla

Paikallisella työehtosopimuksella voidaan työajasta sopia myös muunlainen järjestely, kunhan 6 kuukauden aikana säännöllinen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen 10 tuntia.

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Linkit työehtosopimuksiin löydät artikkelin lopusta. Sopimuksissa on määrätty mm. työn hinnoitteluun ja palkanmaksuun liittyviä asioita. Niihin kannattaa tutustua. Palkkaus.fi on vain väline yksinkertaistaa työsuhteisen työntekijän palkanmaksua. Palkkaus.fi ei puutu muihin työsuhteeseen liittyviin säännöksiin eikä työn laatuun liittyviin kysymyksiin.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Sääestepäiviltä maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa, mikäli päivärahan saamisen edellytykset muutoin täyttyvät esimerkiksi omavastuuajan osalta. Jos työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus sääesteen ajalta osalta työpäivän tunneista (esimerkiksi odotusajan tunnit), ei ko. päivältä voida työttömyysetuutta maksaa ollenkaan.

20.5 Vapaapäivänä tehdyn työn korvaaminen (TES-ylityö)

20.5 Vapaapäivänä tehdyn työn korvaaminen (TES-ylityö)

Rakennusalan neuvottelutulos on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen. 22 kuukauden mittaisen sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdessa erässä: 1,6 prosentilla syyskuussa 2020 ja siitä vuoden kuluttua 1,3 prosentilla.

Maxtech työajanseuranta toimii kuin älykäs kellokortti

Maxtech työajanseuranta toimii kuin älykäs kellokortti

Työajanseuranta on yksi järjestelmämme kulmakivistä ja se soveltuu moneen ympäristöön. Oli kyse sitten työntekijöiden liukumien seurannasta tai liikkuvan työvoiman hallinnasta, meiltä löytyy siihen ratkaisu. Järjestelmä mahdollistaa useita erityyppisiä käyttötapoja, kuten mobiilikirjaus, leimauskäyttö tai tietokonepohjainen kirjaus. Kerätyistä työajoista voidaan koostaa erilaisia raportteja ja aineistoja, joita voidaan käsitellä sähköisesti esim. palkanmaksun tai laskutuksen tarpeisiin.

Rakennusalan suosituin työmaajärjestelmä ja työajanseuranta

Rakennusmestari toimii rakennusalan työnjohto- ja työmaan johtotehtävissä, rakennus-, rakenne-, peruskorjaus-, kaavoitus-, tuotesuunnittelu ja tutkimustehtävissä, rakennuskohteiden työnsuunnittelu-, laskenta-, rakennuttamis-, työturvallisuus-, kunnossapitotehtävissä.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Työaikalain mukaan työntekijällä on pääsäännön mukaan oikeus jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 tunnin mittaiseen keskeytymättömään lepoaikaan. Jaksotyössä työntekijälle on annettava vähintään yhdeksän tunnin keskeytymätön lepoaika.

Rakennusliitto kauhistui: Suomeen tulevat ulkomaalaiset karanteenissa vain työajan ulkopuolella? – Tätä ”karanteeninomainen olosuhde” vierastyöläisillä tosiasiassa tarkoittaa

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Palkattomille poissaoloille ei ole tulolajeja, miten ne ilmoitetaan? Miten Kela saa tiedon poissaolojen kestosta?

Näillä aloilla työajanseurantaa tehdään lähes kaikissa yrityksissä. Osa tekee seurantaa vielä paperilapuille, jotka sitten toimitetaan työnantajalle. Isolla osalla on jo käytössään joku sovellus työajanseurantaan.