Rakennusalan tes sairasloma

Rakennusalan tes sairasloma

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Jos sairastut, sinulla on oikeus olla poissa työstä. Työnantajalla on velvollisuus maksaa sairausajalta palkkaa työsuhteen keston mukaisesti. Ajanjakso ja mahdollinen omavastuuaika selviää oman alan työehtosopimuksesta. Jos et senkään jälkeen voi palata töihin, voit hakea Kelalta sairauspäivärahaa.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Ymmärtääkseni olet oikeutettu sairausajan palkkaan ( eli täyteen palkkaan, jonka siis työnantajasi maksaa vakuutuksien kautta) 28 päivää. Tämän jälkeen mikäli sairausloma jatkuu, joudut hakemaan kelalta sairauspäivärahaa, joka on puolestaan sitten valtion maksamaa. Kelan sairauspäivärahan päivittäinen summa riippuu muistaakseni edellisvuoden tuloistasi. (tämän takia maksamme sairausvakuutusta valtiolle palkasta)

Palkkaus - Sairausajalta maksettava palkka

Palkkaus – Sairausajalta maksettava palkka

Työsopimuslain mukaan työkyvyttömänä olevalla työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hänen työskentelynsä on estynyt sairauden tai tapaturman vuoksi. Lain mukaan sairausajan palkkaa maksetaan sairastumispäivältä, jos se olisi ollut työntekijän työpäivä, ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Arkipäiviin ei lasketa mukaan pyhäpäiviä.

Palkattomille poissaoloille ei ole tulolajeja, miten ne ilmoitetaan? Miten Kela saa tiedon poissaolojen kestosta?

Palkattomille poissaoloille ei ole tulolajeja, miten ne ilmoitetaan? Miten Kela saa tiedon poissaolojen kestosta?

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis normaalisti täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2020 oltava vähintään 1236 euroa (1211  euroa vuonna 2019) kuukaudessa.

Rakennusliitto julisti Skanskan Pirkanmaan työmaat lakkoon

Rakennusliitto julisti Skanskan Pirkanmaan työmaat lakkoon

Rakennusliitto on julistanut Skanska Talonrakennus Oy:n Pirkanmaan yksikön kaikki työkohteet lakkoon keskiviikkona 9. maaliskuuta. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi kertoi, että lakon syynä on pitkään jatkunut yhteen työntekijöiden edustajaan kohdistettu epäasiallinen kohtelu. Skanskan johto kuitenkin kiistää työntekijän epäasiallisen kohtelun ja pahoittelee kiistan etenemistä lakkojulistukseen asti.

VARMISTA RAKENNUSALAN VUOKRATYÖNTEKIJÄN AMMATTITAITO

VARMISTA RAKENNUSALAN VUOKRATYÖNTEKIJÄN AMMATTITAITO

Oletko joutunut pettymään useasti rakennusalan työvoimaa vuokratessasi? Boltilta työvoimaa vuokratessasi voit olla varma, että saat käyttöösi parhaat rakennusalan ammattitaitoiset osaajat – tyytyväisyystakuulla. Haluamme yrityksenä olla muuttamassa alan epämääräisiä käytäntöjä parempaan suuntaan tekemällä asioita toisin. Tiukka seula rekrytointiprosessissamme on syy, miksi uskallamme luvata asiakkaillemme vain priimaa rakennusalan työvoimaa.

20.5 Vapaapäivänä tehdyn työn korvaaminen (TES-ylityö)

20.5 Vapaapäivänä tehdyn työn korvaaminen (TES-ylityö)

Työaikalain mukaisella vuorokautisella ylityöllä tarkoitetaan säännöllisen vuorokautisen työajan eli 8 tunnin tai paikallisesti sovitun tätä pidemmän säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi työvuorokauden aikana tehtyä työtä.

Vanhempainvapaa ja isyysvapaa sekä erityisäitiysvapaa

Käytettävissä olevia perhevapaita ovat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa sekä poissaolo pakottavasta perhesyystä.

Työpaikkoja toimialoittain ja ammateittain

Ylityötunneista maksetaan aina korotettua palkkaa. Vuorokautisen säännöllisen työajan ylittävältä kahdelta tunnilta tulee työaikalain mukaan maksaa 50 %:lla korotettu palkka ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.