Rakennusalan tes palkka 2018

Rakennusalan tes palkka 2018

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Paikallisella työehtosopimuksella voidaan työajasta sopia myös muunlainen järjestely, kunhan 6 kuukauden aikana säännöllinen työaika tasoittuu enintään 40 tuntiin viikossa. Viikoittainen työaika saa olla enintään 50 tuntia ja päivittäinen 10 tuntia.

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.5.2018–30.4.2020

Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.5.2018–30.4.2020

Nyt saavutettu neuvottelutulos takaa Rakennusteollisuuden mukaan rakennusalalle työrauhan kahdeksi vuodeksi. – Palkkoja nostetaan kaksivuotisessa sopimuksessa kumpanakin vuonna 30 sentin yleiskorotuksella. Työehtosopimuksen mukaisiin vähimmäispalkkoihin eli palkkataulukoihin tehtiin 40 sentin korotukset molempina vuosina, liiton tiedotteessa todetaan.

Olemme varanneet tämän jutun vain tilaajille.

Oudolta tuntuu huutava työvoimapula samalla, kun rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä on Uudellamaalla kahdeksan prosentin työttöminä. Rakennusalalla ei näköjään ole huolehdittu työntekijöiden osaamisen ylläpitämisestä eikä työkyvystä noin laajemminkaan.  Ei kannata investoida työvoimaan, kun työsuhteet ovat lyhyitä?

Lakolla voi olla hallitsemattomia vaikutuksia

Lakolla voi olla hallitsemattomia vaikutuksia

Ensimmäisen vuoden opiskelijat aloittavat työharjoittelu-uransa työmaatehtävissä ns. Haalariharjoittelussa. Harjoittelun aikana perehdytetään monipuolisesti rakentamisen eri vaiheisiin ja opiskelijat saavat kokonaiskuvan rakentamisesta rakennustyömiehen näkökulmasta. Saatu kokemus tukee myös opiskelua selkiyttämällä sitä,  mihin yksittäisiä oppiaineita tarvitaan käytännön työelämässä. Haalariharjoittelussa keskimääräinen peruspalkka oli 1.998 €/kk kesällä 2018. Jos opiskelijalla on aikaisempaa kokemusta rakennustöistä, hän voi hakea suoraan myös työnjohtotehtäviin.

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Kerro paljonko tienaat ja vertaa pärjäätkö kollegoillesi!

Duunitorin Palkkavertailun avulla näet, millaista palkkaa eri ammateissa työskentelevät saavat sekä voit vertailla mistä työtehtävistä maksetaan suurimmat palkat ja mitkä ammatit taas tuovat hoikemman tilipussin.

KVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

KVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 310 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN

RAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS URAKKAHINNOITTELUINEEN

Korvauksen saadakseen palkansaajan on esitettävä työnantajalle matkalasku, josta ilmenee työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Matkalaskun avulla työnantaja voi maksaa verottoman korvauksen palkansaajalle.

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät sekä lähettävän maan että Suomen lainsäädännön mukaan. Lähettävän maan työehdot voivat poiketa suomalaisista työehdoista. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Suomessa toimivien yritysten työntekijöiden kanssa. Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan niitä Suomen työlainsäädännön osia ja yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, jotka tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

No sinä olet sitten niitä kokkareiden juoksupoikia. Oletko koskaan kuullut ammattiliitoista. Jos et niin nyt taitaa olla aika tutustua asiaan. Tosin työnantaja on mielissään kun saa duunarinsa pidettyä pimennossa työehtosopimuksista.