Rakennusalan tes lomaraha

Rakennusalan tes lomaraha

Rakennusalalla noudatettavat työehtosopimukset

Työaika voi alkaa tai päättyä myös muina aikoina, mikäli se on aloittamis- tai lopettamistöiden, koneiden tehokkaan käytön tai muuten työn järjestelyn vuoksi tarpeellista. Työajan muutoksesta on ilmoitettava ainakin kolme päivää aikaisemmin, paitsi kiireellisissä tapauksissa riittää, että muutoksesta ilmoitetaan edellisen työvuoron aikana.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

No sinä olet sitten niitä kokkareiden juoksupoikia. Oletko koskaan kuullut ammattiliitoista. Jos et niin nyt taitaa olla aika tutustua asiaan. Tosin työnantaja on mielissään kun saa duunarinsa pidettyä pimennossa työehtosopimuksista.

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Lomaraha sekoitetaan joskus lomakorvaukseen, joka tarkoittaa korvausta pitämättä jääneestä lomasta. Samoin sekaannusta aiheuttaa lomarahan alkuperäinen nimi lomaltapaluuraha. Nykyään lomarahalla tarkoitetaan yleensä myös lomaltapaluurahaa, tosin joissakin työehtosopimuksissa tunnetaan edelleen erikseen lomaraha ja lomaltapaluuraha.

Katso rakennusalan toimihenkilöiden palkat

Katso rakennusalan toimihenkilöiden palkat

Työajan lyhentämisestä johtuva ansionmenetys korvataan maksamalla työntekijälle annetulta vapaa-ajalta palkka sen mukaan mitä työntekijä työssä ollessaan olisi ansainnut tai jos asiasta on paikallisesti sovittu, 4,7 % jokaisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkattomille poissaoloille ei ole tulolajeja, miten ne ilmoitetaan? Miten Kela saa tiedon poissaolojen kestosta?

Palkattomille poissaoloille ei ole tulolajeja, miten ne ilmoitetaan? Miten Kela saa tiedon poissaolojen kestosta?

Voi siis olla, että alallasi, yrityksessäsi tai työsopimuksessasi ei lomarahaa tunneta, joten et sitä voi saada. Suomessa se on kuitenkin hyvin yleinen, joten todennäköisesti se sinulle kuuluu. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa omista sopimuksista ja työnantajan käyttämistä yleisistä käytännöistä. Voit myös itse sopia lomarahasta työsopimusta tehdessä ja silloin onkin paras aika tuoda se pöytään.

Vuosiloma - Loman aikaisen ansion määräytyminen

Vuosiloma – Loman aikaisen ansion määräytyminen

Lomapalkan ja lomakorvauksen määrä on sidoksissa työntekijän ansioihin. Vuosilomapalkan perusteena olevaan palkkaan lisätään laskennallisesti palkka, joka on jäänyt saamatta työssäolon veroiselta poissaoloajalta.

Lomakorvaus, lomaraha ja lomaltapaluuraha

Lomakorvaus, lomaraha ja lomaltapaluuraha

Täytä päivärahahakemuksen jokainen kohta huolellisesti. Puutteellisen hakemuksen lähettäminen ja puutteellisesti maksetut jäsenmaksut hidastuttavat hakemusten käsittelyä ja päivärahan maksamista.

Vuosiloman pituus määräytyy ansaintaperiaatteen mukaisesti

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka aikana virkamies on ollut virassa vähintään 18 päivää tai työntekijä työssä 14 päivänä. Eräissä tapauksissa riittää, että virkamies tai työntekijä palvelussuhteensa mukaisesti on ollut työssä vähintään 35 tuntia.

KL: Rakennusliitto räväyttää: tuntipalkka alimmillaan 6 euroa

”Yrityksessä voidaan paikallisesti sopia luottamusmiehen kanssa, että yritykseen otetaan kokeiluun kuudeksi kuukaudeksi työntekijä, joka ei ole aiemmin ollut rakennusalan töissä. Palkka voidaan sopia alle työehtosopimusten tason, vähintään 6 euroon tunnissa”, kertoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi Kauppalehdessä.