Rakennusalan lainsäädäntö

Rakennusalan lainsäädäntö

Tapaturmavaaralliset työt maa- ja vesirakennusalalla

Esimerkiksi rakennustyömaan koneellisesti tehtävät nostot ja käsin tehtävät nostot ja siirrot on suunniteltava ennakolta, että vältytään tapaturmilta ja henkilövaurioilta. Työssä käytettävät koneet ja työvälineet on valittava huolella.

Rakentamista koskevat asetukset uudistuivat

Rakentamista koskevat asetukset uudistuivat

Rakentamista koskevat asetukset uudistettiin vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennettiin.

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Haku- ja siirrytoiminnot aineistojen etusivuilla

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 18.12.2007 (Arbetsdomstolenin (Ruotsi) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Laval un Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avd. 1, Byggettan ja Svenska Elektrikerförbundet

Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi, hallituksen esityksen valmistelu

Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi, hallituksen esityksen valmistelu

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia yleisesti työntekijöiden turvallisuudesta ja selvittää, tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan poistaa työhön liittyvät haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarvittavat turvavälineet ja -vaatetus, jota työntekijällä itsellään myös on velvollisuus käyttää.

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Asuntotuotanto on ollut muutaman vuoden ajan korkealla tasolla. Vuonna 2019 alettiin rakentaa lähes 40 000 uutta asuntoa. Asuntorakentamisen odotetaan kuitenkin alkavan vähitellen lähestyä normaalia tasoaan. Asuntorakentamisen vähenemistä hidastavat talouskasvun jatkuminen ja matalat korot. Rakennusalan suhdanneryhmä arvioi, että vuonna 2020 aletaan rakentaa 31 000−33 000 asuntoa. Määrän arvioidaan vähenevän edelleen vuonna 2021, jolloin aletaan rakentaa alle 30 000 asuntoa.

Toive nopeasti muuttuvan KIRA-alan ymmärtämisestä

Toive nopeasti muuttuvan KIRA-alan ymmärtämisestä

Keväällä 2018 alkaneessa kokeilussa haluttiin kehittää lakeja täysin uudella tavalla. Lakiklinikka keräsi palautetta suoraan kiinteistö- ja rakennusalan toimijoilta. Samalla Lexia Asianajotoimiston toteuttama Lakiklinikka tarjosi toimijoille lakineuvontapalvelua. Kokeilu päättyi vuoden 2018 lopussa.

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja

Lähiopetus ja koulutuksen sisältämä työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti hakijan olemassa olevan ajo-oikeuden mukaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suoritetaan alan yrityksessä.

Kuntien ja valtion edistettävä innovaatiotoimintaa rakennusalalla

Kunnallisilla ja valtiollisilla toimijoilla olisi merkittävinä rakennushankkeiden tilaajina mahdollisuus vaikuttaa rakennusalan tuottavuuden kasvuun edistämällä innovaatiotoimintaa ja ottamalla käyttöön digitaalisia ratkaisuja.

Rakennuspölyn hallinta vähentää terveysriskejä

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.