Puusepänteollisuus tes 2017

Puusepänteollisuus tes 2017

Kiky-tunnit poistuvat – palkat nousevat kahdessa vuodessa 3,3 prosenttia

Kun verrataan toisiinsa yhtäältä puusepänteollisuutta koskevan työehtosopimuksen tarkoittaman alan koko työntekijämäärää (n. 7 000) ja toisaalta työehtosopimuksen työehtosopimuslain mukaiseen sitovuuspiiriin kuuluvien työntekijöiden määrää (n. 6 969), voidaan todeta, että puusepänteollisuutta koskeva työehtosopimus jo yksistään tällä perusteella on työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltamisalallaan edustava.

Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry

Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry, Puusepänteollisuus ry ja Puuliitto sopivat, että saha- ja levyteollisuuden sekä puusepänteollisuuden työntekijöiden työaika pitenee kolmella kokonaisella työpäivällä. Yritys voi toteuttaa työajan pidennyksen muuttamalla kolme arkipyhäviikon lauantaipäivää työpäiviksi. Vaihtoehtoisesti yritys voi vähentää kolme työajan lyhennysvapaata eli pekkaspäivää. Sopimus jättää kuitenkin tilaa paikalliselle sopimiselle. 

Puuliitto napsaisi metsureilta kolme pekkaspäivää kiky-päänavauksena

Puuliitto napsaisi metsureilta kolme pekkaspäivää kiky-päänavauksena

Puuliitto kävi metsäalan työntekijöitä koskevia kikyn sovellusneuvotteluja Yksityismetsätalouden työnantajat ry:n kanssa, joka on metsureiden kohdalla pääsopijaosapuoli, koska suurin osa metsureista on heillä. Metsäteollisuus ry:llä heistä on vain pieni osa.

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät korvaukset

Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät sekä lähettävän maan että Suomen lainsäädännön mukaan. Lähettävän maan työehdot voivat poiketa suomalaisista työehdoista. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Suomessa toimivien yritysten työntekijöiden kanssa. Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan niitä Suomen työlainsäädännön osia ja yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, jotka tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Ulkoista palkanlaskentasi haasteelliset osat asiantuntevalle kumppanille

Ulkoista palkanlaskentasi haasteelliset osat asiantuntevalle kumppanille

Tuntinetin asiantuntemukseen kuuluvat palkka-aineistojen käsittelyt ja palkanlaskentaosaaminen kumppaneidemme kautta. Jos yrityksellänne on tarve ulkoistaa palkka-aineiston käsittely, niin tarjoamme

Jyrki Alapartanen: ”Kentän ja liiton yhteys ei saa katketa”

Jyrki Alapartanen: ”Kentän ja liiton yhteys ei saa katketa”

Teknologia- ja kemianteollisuudessa ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen suhteet ovat yleensä asialliset ja jopa yhteistyöhakuiset. Metsäteollisuuteen suhteet kyllä ovat asialliset ja vuoropuhelu aktiivista, mutta työnantajia edustavan Metsäteollisuus ry:n otteet ovat joskus hyvinkin jyrkkiä ja neuvotteluprosessit jäykkiä.

Kilpailukykysopimuksen ratkaisun hetket käsillä - takaraja meni jo

Kilpailukykysopimuksen ratkaisun hetket käsillä – takaraja meni jo

Palvelualojen ammattiliitto PAM pyysi lisäaikaa neuvotteluihin huomiseen saakka. Liiton hallitus käsittelee tilannetta huomenna kello 10.00. Liiton sopimusalatoimikunnat kokoontuvat ennen hallituksen kokousta.

Vierashuoneessa työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen: Kiistaa kiky-tuntien pysyvyydestä

Hanke sai nimen kilpailukykysopimus ja sitä valmisteltiin syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Kesäkuun 2016 alkuun mennessä lähes kaikki ammattiliitot hyväksyivät kilpailukykysopimuksen. Sen ulkopuolelle jäivät Elintarviketyöläisten Liitto, Rakennusliitto sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT.

Sahojen työtaistelutoimet yritetään saada päätökseen – mekaanisen metsäteollisuuden työriitaan annettu sovintoesitys

Työtaistelutoimet sahoilla sekä vaneri- ja liimapuutehtailla alkoivat jo tammikuussa. Ne jatkuvat työntekijäpuolta edustavan Teollisuusliiton mukaan maaliskuun 8. päivään saakka, jos sopua ei sitä ennen synny.