Puusepänteollisuuden tes palkat

Puusepänteollisuuden tes palkat

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusala

Puusepänteollisuuden työehtosopimusta noudatetaan sen soveltamisalaa koskevan määräyksen mukaan Puusepänteollisuus ry:n puusepänteollisuutta harjoittavien jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin. Työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan myös puusepänteollisuuden yhteydessä toimivien huolto-osastojen työntekijöiden työsuhteisiin.

 Teollisuusliiton ja Puusepänteollisuuden työriidassa sopu – kaikki työnseisausuhkat peruuntuvat

Teollisuusliiton ja Puusepänteollisuuden työriidassa sopu – kaikki työnseisausuhkat peruuntuvat

Palkkatiedot tilastoidaan useimmiten tehtävän sisältöön perustuen. Tästä tehtävästä voidaan käyttää myös nimikettä cnc-puuseppä, huonekalupuuseppä, konepuuseppä, korjauspuuseppä, mallipuuseppä, rakennuspuuseppä, penkkipuuseppä, sisustuspuuseppä, tilauspuuseppä, puuseppä-artesaani.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen Ylelle: Teollisuuden ymmärtäminen on huonontunut Suomessa – olemme investoineet tuotekehitykseen yli miljardi euroa

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen Ylelle: Teollisuuden ymmärtäminen on huonontunut Suomessa – olemme investoineet tuotekehitykseen yli miljardi euroa

Yleissitova työehtosopimus on valtakunnallinen ja pakottava kaikille asianomaisen alan työnantajille. Sen asettamia vähimmäistyöehtoja ei voi alittaa yksikään järjestäytynyt tai järjestäytymätön työnantaja. Jos työsopimus ei ylitä yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä, se on mitätön. Yleissitovan työehtosopimuksen noudattamisvelvollisuus on yksipuolinen ja koskee ainoastaan työnantajia.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa sovintoesitykset – Taloushallinnon työriita päättyi neuvottelutulokseen

Mekaanisessa metsäteollisuudessa ja puusepänteollisuudessa sovintoesitykset – Taloushallinnon työriita päättyi neuvottelutulokseen

Metsäteollisuudessa työskentelee noin 4 000 ylempää toimihenkilöä. Paperiteollisuudessa ylempiä toimihenkilöitä on vajaa 3 000, mekaanisessa metsäteollisuudessa vajaa tuhat ja puusepänteollisuudessa noin 300.

Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry

Lue lisää julkaisijalta Metsäteollisuus ry

Koronapandemia ja sen hillitsemistoimet ajoivat keväällä paperintuotannon kotimaan tehtailla alimmalle tasolle vuosikymmeniin. Huhti-kesäkuussa myös sahatavaran ja vanerin tuotanto laski, mutta sellun ja kartongin tuotanto kasvoi viimevuotisesta, selviää Metsäteollisuus ry:n tuotantotilastoista.

Puusepänteollisuudelle uusi työehtosopimus

Puusepänteollisuudelle uusi työehtosopimus

Kustannusten nousun vastapainoksi työehtosopimukseen sisältyy tuottavuutta parantavia ja toiminnan joustavuutta lisääviä työaikajärjestelyjä. Alalla otetaan käyttöön muun muassa työntekijöiden työaikapankki, keskimääräinen työaika sekä uusia vuosiloma- ja pekkaspäiväjärjestelyjä.

KKO:1991:174 -Yleissitovan työehtosopimuksen merkitys luottamusmiehen korvauksen suorittamiseen

KKO:1991:174 -Yleissitovan työehtosopimuksen merkitys luottamusmiehen korvauksen suorittamiseen

Mikäli yleissitovaa työehtosopimusta ei tapauksessa olisi ollut, työntekijän asema tämänkaltaisessa tapauksessa olisi mahdollisesti voinut olla heikompi. Yleissitovan työehtosopimuksen etuja on mm. se, että työpaikasta ja -antajasta huolimatta yleissitovaa työehtosopimusta noudattavan työpaikan on maksettava työehtosopimuksessa määritetä palkkaa ja muita asiaankuuluvia maksuja työntekijälleen.

Puusepänteollisuuden tes-neuvottelut etenevät

Työ on pääsääntöisesti 2-vuorotyötä ma-pe. Työtehtävät ovat fyysisiä. Reippaalla asenteella, oma-aloitteisuudella ja ryhmätyöskentelytaidoilla pärjää pitkälti. Palkkaus puusepänteollisuuden tes. Työt alkaa viimeistään elokuussa.

Puuteollisuuden työntekijä, Eezy Henkilöstöpalvelut Oy, Hazana Oy, Kuopio

Eezy Oyj on Suomen monipuolisin henkilöstöpalveluja tarjoava yritys, joka tuntee työelämän Hangosta Utsjoelle ja työllistää noin 30 000 ihmistä. Vuonna 2018 yhteenlaskettu liikevaihtomme oli noin 300 miljoonaa euroa, ja kasvumme jatkuu. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja Suomessa vuoteen 2022 mennessä.