Purppura sairaus

Purppura sairaus

Granulomatoottinen polyangiitti (Wegenerin granulomatoosi)

Tautia ei tavata muuta väestöä yleisemmin tiettyjen etnisten ryhmien keskuudessa tai tietyillä maantieteellisillä alueilla. Suurin osa Euroopassa ja pohjoisella pallonpuoliskolla todettavista tautitapauksista ilmenee talvella, mutta jonkin verran tapauksia todetaan myös syksyllä ja keväällä. Henoch-Schönleinin purppuraan sairastuu vuosittain noin 20 lasta sataa tuhatta lasta kohden.

Henoch-Schönleinin purppura on lasten tavallisin verisuonitulehdus

Henoch-Schönleinin purppura on lasten tavallisin verisuonitulehdus

Se on sairaus, joka johtuu verisuonten tulehduksesta (vaskuliitti). Sairaus kohdistuu sekä ihoon, suolistoon, munuaisiin että niveliin. Alle 10-vuotiaat lapset muodostavat yli 90 prosenttia tapauksista. Sairaus on yleisin 4–6 vuoden iässä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 20 lasta 100 000:sta sairastuu tautiin. Sitä esiintyy tiheimmin talvikuukausien aikana. Syy verisuonten tulehdukseen on tuntematon, mutta kyseessä on todennäköisesti allergisen reaktion muoto.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Lääkärit käyttävät eri sanoja verenpurkaumia kuvatessaan. Ns. ”tavallisia” mustelmia kutsutaan ekkymooseiksi. Alle 3 mm läpimittaisia pieniä, punaisia ja tarkkarajaisia verenpurkaumia nimitetään petekioksi eli hiussuoniverenvuodoiksi. Purppura taas tarkoittaa ryhmää erilaisia sairauksia, joille on tyypillistä lisääntyvät verenpurkaumat iholla ja limakalvoilla.

Varhainen hoito auttaa verisuonitulehduksessa

Varhainen hoito auttaa verisuonitulehduksessa

Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä lisätietoa sepsiksen aiheuttamista aivomuutoksista ja tulehdusreaktioista potilailla, joilla on ollut muu kuin keskushermostoinfektio. Kyseessä on retrospektiivinen, havainnoiva, lääketieteellisessä ruumiinavauksessa otettuihin kudosnäytteisiin ja hoitojaksojen aikana potilaasta kertyneeseen tietoon perustuva tutkimus.

Munuaisten ja virtsateiden rakenteelliset viat

Munuaisten ja virtsateiden rakenteelliset viat

Munuaisten kehityshäiriöt ilmenevät tyypillisesti toisen tai kummakin munuaisen kudosrakenteen häiriintymisenä (dysplasia), pienikokoisuutena (hypoplasia) tai munuaisen puuttumisena (agenesia). Virtsateiden poikkeavuudet ovat yleisimmin virtsateiden ahtaumia tai laajentumia. Niihin voi liittyä sukupuolielinten ja mahdollisesti suoliston poikkeavuuksia. Virtsan takaisinvirtaus (vesikoureteraalinen refluksi, VUR) voi esiintyä itsenäisenä löydöksenä tai osana laajempaa virtsaelinten kehityshäiriötä.

Ihon vaskulaariset, hematologiset, systeemisairaudet

Ihon vaskulaariset, hematologiset, systeemisairaudet

ONKI on osa ONKI Living Lab -toimintaa – avoin, käyttäjälähtöinen tosielämän kehitysympäristö, jossa kokeillaan käytännössä semattisen verkon teknologioita todellisten käyttäjien kuten sinun kanssasi. Yli 10 000 ihmistä käyttää ONKIa kuukausittain.

Täysi-ikäisyys saattaa katkaista harvinaista sairautta sairastavan hoitopolun

Täysi-ikäisyys saattaa katkaista harvinaista sairautta sairastavan hoitopolun

Nivelreuman ja Sjögrenin syndrooman lisäksi autoimmuniteettisairauksia ovat esimerkiksi kilpirauhasen tulehdus ja keliakia. Sjögrenin syndrooma voi esiintyä primaarisena eli itsenäisenä sairautena, tai sekundaarisena toisen autoimmuunitaudin yhteydessä.

CABLIVI injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 10 mg

▼Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. Ks. kohdasta Haittavaikutukset, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Sinua ympäröivä väri paljastaa mielentilasi ja sairautesi

Kristinuskossa uskovaisille ilmestyneiden pyhimysten ympärillä on perimätietojen mukaan ollut voimakas valokenttä, joka on ollut voimakkaimmillaan erityisesti pään kohdalla. Pyhimykset onkin tavallisesti esitetty sädekehä päänsä ympärillä, millä on kuvattu henkisesti erityisen korkealla tasolla olevan ihmisen auraa.