Puolustusvoimat riihimäki

Puolustusvoimat riihimäki

Riihimäen varuskunta avaa lauantaina porttinsa

Varusmiestutkijana Järvinen antaa oman panoksensa puolustusvoimille lähinnä ajatustyönä eikä niinkään tetsaten. Hän tekee usein noin kahdeksan tuntisen työpäivän ja viettää sen jälkeen iltavapaita varuskunnassa. Aika ajoittain hän osallistuu kuitenkin iltaohjelmaan esimerkiksi taistelukoulutuksen tai ammuntojen merkeissä.

Yksikään kenraali ei ylene puolustusvoimien lippujuhlan päivänä – Katso, ketkä kantahämäläiset ylennettiin

Yksikään kenraali ei ylene puolustusvoimien lippujuhlan päivänä – Katso, ketkä kantahämäläiset ylennettiin

Tapahtumassa voi tutustua varuskunnan eri toimijoihin. Mukana ovat mm. Maasotakoulu/Viestikoulu, Panssariprikaati/Elektronisen sodankäynnin keskus, Puolustusvoimien logistiikkalaitos/Sotilaslääketieteen keskus, Logistiikkakoulu sekä Millog.

Upseeriliitto ja JUKO ry:n jäsenyhdistykset

Upseeriliitto ja JUKO ry:n jäsenyhdistykset

Riihimäen toimiva Viestirykmentti pysyy jatkossakin kaupungissa. Varuskunta saa jopa lisää toimintoja kun armeijan logistiikkakoulu muuttaa Riihimäelle. Hallinnollisesti Viestirykmentti itsenäisenä joukko-osastona lakkautetaan ja sen hallinto siirtyy Hattulassa toimivan Panssariprikaatin alaisuuteen. Lahdessa toimiva Hämeen rykmentti lakkautetaan vuoden 2014 loppuun mennessä

Laivaston soittokunta tähtisolisteineen valmistautuu lippujuhlan päivän konserttiin

Laivaston soittokunta tähtisolisteineen valmistautuu lippujuhlan päivän konserttiin

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3000 varusmiestä C1-, C-, PVC-, CE- ja D-luokan ajoneuvojen kuljettajiksi. Puolustusvoimien kuljettajakoulutus tuottaa Puolustusvoimien käyttöön sotilaskuljettajia sijoitettavaksi joukkotuotantotehtäviin. Kuljettajakoulutus toteutetaan osittain ulkopuolisien palveluntuottajien tuottamina palveluina.

Sako alkaa kehittää uudenlaista tarkkuuskivääriä puolustusvoimien tarpeisiin

Sako alkaa kehittää uudenlaista tarkkuuskivääriä puolustusvoimien tarpeisiin

Harjoituksissa on mukana armeijan palkatun henkilöstön sekä sotilaspoliisikomppanioiden ja valmiusyksiköiden varusmiesten lisäksi paikallisjoukkoja, joissa toimii oman alueensa tuntevia reserviläisiä.

Elina Snicker, 40, asui lapsuutensa varuskunnassa ja kuunteli konekiväärin naputusta - Nyt hän kirjoitti näytelmän armeijasta

Elina Snicker, 40, asui lapsuutensa varuskunnassa ja kuunteli konekiväärin naputusta – Nyt hän kirjoitti näytelmän armeijasta

Venäläiset joukot poistuivat kasarmialueelta Venäjän vallankumouksen myötä. Kasarmialueella toimi vuonna 1918 vankileiri, jonka jälkeen se otettiin vaiheittain puolustusvoimien käyttöön. Alue on säilynyt erittäin hyvin 1910-luvun asussaan ja kasarmialueen sommittelu on topografisesti omaleimainen. 1950-luvun kerrostuma on kasarmialueen eteläosassa melko näkymätön.

Mahdollisuus uusien ja vaativimpien tehtävien hakemiseen Puolustusvoimissa

Mahdollisuus uusien ja vaativimpien tehtävien hakemiseen Puolustusvoimissa

Lääkintäkoulutuksen ohessa perusteellinen johtajakoulutus on suuressa osassa koulutusta, niin teoreettisena kuin käytännössäkin. Jokainen johtamistehtävä arvioidaan ensin itse, sitten vertaisten ja esimiesten toimesta kirjallisesti. Tämän jälkeen tehtävä vielä reflektoidaan yhdessä esimiehen kanssa. Harvoin lääkäri saa missään näin laajaa ja strukturoitua johtamiskoulutusta.   

Puolustusvoimain lippujuhlapäivän kunniamerkkien saajat julki – katso kaikki nimet

Kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

Jääkäri- ja panssarintorjuntaopintosuunta

Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia rauhanajan perusyksikön kouluttajana sekä sodanajan yksikön päällikkönä. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi rauhanajan perusyksikön varapäällikköinä ja päällikköinä sekä sodanajan joukkoyksikön komentajina. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnon koulutusohjelma- ja opintosuuntakohtaisista opinnoista pääosa toteutetaan Maasotakoulussa Lappeenrannassa ja eri aselajikouluissa sekä osa Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa.