Puheenjohtajan valinta vuosikokous

Puheenjohtajan valinta vuosikokous

Hallituksen puheenjohtajan valinta – tiedätkö menettelyvaatimukset?

Yhdistys, joka on katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, on kielletty.

Kokouksen alussa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kokousvirkailijat

Kokouksen alussa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kokousvirkailijat

Kokouksen avaa normaalisti taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Toki avauksen voi suorittaa puheenjohtajan poissa ollessa myös joku hallituksen jäsenistä tai isännöitsijä. Kokouksen alussa suoritetaan kokouksen järjestäytyminen eli valitaan yhtiökokoukselle puheenjohtaja sekä nimetään kokoukselle sihteeri, valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat.

Isä Kaarlo Saarento liiton puheenjohtajaksi

Isä Kaarlo Saarento liiton puheenjohtajaksi

Mikäli syntyy tilanne, että pöytäkirjantarkastajat eivät halua hyväksyä pöytäkirjaa siinä muodossa, kuin sihteeri on sen puheenjohtajan pyynnöstä kirjoittanut, heillä ei ole oikeutta muokata pöytäkirjaa. Tässä tapauksessa pöytäkirjantarkastajien on neuvoteltava puheenjohtajan kanssa kaikki osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytymiseksi. Mikäli ratkaisua ei löyty ja pöytäkirja jää tarkastamatta, tarkastuksen suorittaa seuraavaa vastaavantasoinen kokous.

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Tässä hyödyllisiä linkkejä muilta sivustoilta

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka. Yhdistyksen päätöksenteosta vastaa vuosikokous, jossa valitaan sääntöjen mukaisesti hallitus ja puheenjohtaja sekä muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt.

Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on 28.9.2020.

Ammattieettisen neuvottelukunnan seuraava tapaaminen on 28.9.2020.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Näitä ovat muun muassa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen sekä vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen. Kokouksessa valitaan yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. 

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän esteellisyys

Toiminnan täyteisen vuoden ensimmäinen tapahtuma järjestetään 30. maaliskuuta, jolloin yhdistys tarjoaa jäsenistölleen koulutuspäivän aiheesta informaatiovaikuttaminen, valemediat ja disinformaatio. Kouluttajina Janne ”Rysky” Riiheläinen ja Riitta Raatikainen.

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Ruotsiksi Finsk förening för tal- och språkforskning rf ja englanniksi käytetään epävirallista nimeä Finnish Association of Speech and Language Research. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

Suomen Leuanveto ry:n vuosikokous 14.5.2020

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (!/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii.

Kokouskutsu: Rescueyhdistys Kulkurit ry:n vuosikokous 19.5.2019

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja joka on toiminut tai toimii kotouttamislain mukaisena edustajana ja sitoutuu edustajankoulutuksiin.