Puheenjohtajan vaihto kesken kauden

Puheenjohtajan vaihto kesken kauden

Hallituksesta eroaminen ja hallituksen täydentäminen

AOYL:n mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus. Hallitukseen on lain mukaan valittava kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. Mikäli hallituksessa on useita jäseniä, on sille lisäksi valittava puheenjohtaja. Mitä tapahtuu, mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Yleisimmin puheenjohtaja päättää kautensa yhteistyössä ja toimittaa tarvittavat asiakirjat kuten kokouspöytäkirjat ja taloudelliset dokumentit hallitukselle. Jos näin ei tapahdu, riippuu luvassa olevan vaivan määrä osaltaan järjestössä ennen puheenjohtajan lähtöä vallinneista käytännöistä.

K18 - Keskustelualue on tarkoitettu vain täysi-ikäisille.

K18 – Keskustelualue on tarkoitettu vain täysi-ikäisille.

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Sopimustieto.fi - Paras tapa laatia sopimukset

Sopimustieto.fi – Paras tapa laatia sopimukset

Kuopion seudun Perussuomalaiset on vaihtanut puheenjohtajaa sekä ison osan hallituksen jäsenistä kesken kauden. Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Vuokko Hämäläinen. Hän toimi aiemmin yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Kuopion seudulla perussuomalaiset vaihtoi puheenjohtajan ja osan hallituksesta kesken kauden

Kuopion seudulla perussuomalaiset vaihtoi puheenjohtajan ja osan hallituksesta kesken kauden

Kuopion seudun Perussuomalaiset on vaihtanut puheenjohtajaa sekä ison osan hallituksen jäsenistä kesken kauden. Uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Vuokko Hämäläinen. Hän toimi aiemmin yhdistyksen varapuheenjohtajana.

15. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

15. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkista talousjohtamista opiskelevien etujärjestönä. Yhdistyksen toiminta pyrkii edistämään ja parantamaan julkisen talousjohtamisen opiskelijoiden asemaa yliopistolla sekä yhteiskunnassa.

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Koteja vaihdettiin vuonna 2018 edellisvuotta vähemmän

Lisäksi valitaan varajäsenet yksi (1) ja kaksi (2). Yhden tai useamman hallituksen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, astuu hänen tai heidän tilalleen vastaava määrä varajäseniä, kuitenkin yhteensä enintään 2 varajäsentä.

Hallituksen monimuotoisuus ja riippumattomuusarviointi

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tutustu Pickala Golf Club ry:n sääntöihin:

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka omistaa Oy Pickala Golf Ab:n C- tai D- sarjan osakkeen henkilökohtaisesti tai vähintään 1/2 B-sarjan osakkeesta tai vähintään 1/3 A- sarjan osakkeesta tai vähintään 1 /2 sellaisen yhtiön osakkeista, joka omistaa Oy Pickala Golf Ab:n osakkeen. Varsinaisen jäsenen tulee olla pelioikeuden haltija.