Puheenjohtajan tehtävät yhdistyksessä

Puheenjohtajan tehtävät yhdistyksessä

Puheenjohtaja – yhdistystoiminnan moniottelija

Ohjesäännössä päätetään yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, jäsenasiainhoitajan, pääluottamusmiehen, muiden luottamusmiesten ja hallituksen jäsenten tehtävistä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vastuu toimivallan ylittämisestä – KKO:2001:111

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan vastuu toimivallan ylittämisestä – KKO:2001:111

Korkein oikeus oli vastuuvapauden osalta samaa mieltä alempien tuomioistuinten kanssa ja käsitteli myös tapauksen pääasian. Korkein oikeus kumosi hovioikeuden ratkaisun ja jätti asian käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen varaan.

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Talous osana toiminnan suunnittelua ja toteutusta

Yhdistyksen lakimääräiset asiakirjat julkaistaan sähköisellä ilmoitustaululla, jota ylläpidetään yhdistyksen verkkosivuilla. Muu tiedotus tapahtuu yhdistyksen hallituksen tarkoituksenmukaisimmiksi katsomia tiedotuskanavia pitkin.

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSESSÄ

HALLITUKSEN JÄSENTEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSESSÄ

Hallituksen jäsenet valitaan pääsääntöisesti jäsenistön keskuudesta. Jäseneksi voidaan myös valita jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä. Hallituksen jäsenet valitaan henkilöinä – he eivät edusta työnantajaansa vaan heidän tehtävänsä on edistää yhdistyksen etua.

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Jos avainhenkilö eroaa yhdistyksestä riitaisesti – mitä tehdä ja miten varautua ennakolta?

Hallitus valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla päivälehtien, päivittäistä uutismateriaalia välittävien sähköisten viestimien ja ajankohtaista uutisjournalismia sisältävien aikakauslehtien sekä uutis- ja kuvatoimistojen päätoimittajien sekä heidän varamiestensä yhdyssiteenä, edistää jäsentensä ja heidän edustamiensa viestimien yhteydenpitoa valtiovallan, talous- ja kulttuurielämän sekä ulkovaltojen Suomessa toimiviin edustajiin, lisätä jäsenten yleis- ja ammattitietoa sekä edistää jäsenten toimintaedellytyksiä tehtävässään.

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

Jaoston toimintaa johtaa jaoston vuosikokouksen valitsema jaoston puheenjohtaja ja jaostohallitus. Jaostohallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.

Mitä johtotehtäviä ja vastuurooleja on tarjolla?

Nuorkauppakamaritoiminnan ytimessä on hallitus, joka valitaan joka vuoden lopussa vaalikokouksessa vastaamaan toiminnasta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jyväskylän Nuorkauppakamarissa (JNKK) tyypillisesti lokakuun lopussa. Hallitus valitaan kerrallaan vuodeksi äänivaltaisista jäsenistä.

Stadgar för föreningen Prometheus-leirin tuki – Prometheuslägrets stöd rf

Yhdistyksen nimi on Prometheus-leirin tuki ry, Prometheus-lägrets stöd rf ja sen kotikunta on Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä Protu ry. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.