Puheenjohtajan palkkio verotus

Puheenjohtajan palkkio verotus

8 Asunto-osakeyhtiöt ja muut kiinteistöosakeyhtiöt

Tässä ohjeessa käsitellään osakeyhtiön ja muun yhteisön hallituksen ja muun hallintoelimen jäsenyydestä sekä toimitusjohtajan tehtävästä maksetun palkkion verokohtelua. Ohjeessa käsitellään lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtajan, selvitysmiehen ja isännöitsijän palkkion verokohtelua.

2. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 2011:31

2. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 2011:31

Tuloverolain (1535/1992, TVL) 61 §:n 2 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa on muun ohessa työsuhteen perusteella saatu palkka. Ennakkoperintälain (1118/1996, EPL) 13 §:n 1 momentissa on säädetty niistä suorituksista, joita pidetään palkkana ennakonpidätystä toimitettaessa. Kyseisen säännöksen mukaan määräytyy myös se, milloin suoritus on tuloverolaissa tarkoitettua palkkaa.

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Edilex ympäristön avulla yritys voi ajantasaisesti seurata lainsäädännön muutoksia ja siten täyttää ympäristöjärjestelmissä, kuten ISO 14 001, olevat vaatimukset säädösten seuraamisesta. HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilla on pitkä kokemus säädösten seurannasta eri yrityksille osana ympäristöjohtamisjärjestelmien ylläpitoa.

Muutoksia hallituksen jäsenyydestä maksetun palkkion verotukseen

Muutoksia hallituksen jäsenyydestä maksetun palkkion verotukseen

Verohallinnon uuden ohjeen perusteella ei enää näyttäisi olevan mahdollista se, että henkilö toimiessaan usean yhtiön hallituksen jäsenenä harjoittaisi tätä toimintaa yhtiömuodossa ja laskuttaisi palkkiot kyseisen yhtiön kautta. Palkkion maksaja on joka tapauksessa velvollinen käsittelemään maksetun palkkion jäsenen henkilökohtaisena palkkatulona ja raportoimaan suorituksen tämän mukaisesti Verohallinnolle.

Tulorekisteri-ilmoitukset annetaan sähköisesti

Tulorekisteri-ilmoitukset annetaan sähköisesti

Lisäksi kyseisessä pykälässä todetaan, että saadut stipendit, opintorahat ja muut apurahat sekä palkinnot ovat kuitenkin veronalaista tuloa siltä osin, kun niitten yhteenlaskettu määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen ylärajan.  Apurahojen yläraja vahvistetaan vuosittain.  Vuodelle 2015 vahvistettu raja on 20 070,64 euroa.

Taloyhtiön hallituksen puhjoht Palkkio...!

Taloyhtiön hallituksen puhjoht Palkkio…!

On on hallitushommat ovat aina paskahommia meidän yhtiössäkin ajateltiin 100 e kokouspalkkioita per kokous. Homma kaatui ettei motivaatio riitä oikein 60 % verojen maksuun mitä siitä sivutuloina menisi. Itse jouduin ns. pakolla hallitukseen.

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Tulorekisteriin ilmoitettava taloyhtiön maksamat hallituspalkkiot ja palkat

Ensi vuoden alussa käyttöön tuleva tulorekisteri tuo muutoksia myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden palkan- ja palkkioiden maksuun. Tammikuun 2019 alusta lähtien riittää, että ilmoitus maksetuista palkoista ja palkkioista tehdään vain yhteen paikkaan eli uuteen tulorekisteriin. Ilmoittamisen aikataulu kuitenkin nopeutuu, sillä tammikuusta lähtien ilmoitus on annettava jo viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Ilmoitus on pääsääntöisesti annettava sähköisesti.

Päätöksenteko ja palkitsemista koskevat periaatteet

Yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmän tarkoituksena on palkita johtoa oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti yhtiön strategian menestyksellisestä ja tuloksellisesta toteuttamisesta. Palkitsemisen tavoitteena on myös kannustaa johtoa yhtiön strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä ja siten pitkäjänteisesti toimimaan yhtiön eduksi.

Joskus maksetaan yksi illallinen, joskus kulukorvaukset

Esimerkki: Vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla hengitysyhdistykselle ja se maksaa ne kaikki kerralla. Tämän päivän jälkeen yhdistys ilmoittaa maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin 5 päivän kuluessa. Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa tai saajan ikärajaa.