Puheenjohtaja tehtävät

Puheenjohtaja tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan erityistehtävät

Yhdistyslaki (35 §:) toteaa, että: ”Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen.”

Mitä Akavan puheenjohtajan tehtäviin kuuluu?

Akavan puheenjohtajan tehtävä on päätoiminen. Puheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, edustaa Akavaa julkisuudessa ja johtaa Akavan toimiston työskentelyä. Akavan liittokokous valitsee Akavan puheenjohtajan neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtajan valinta tehdään 25. elokuuta 2020 pidettävässä liittokokouksessa.

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Hallituksen ja puheenjohtajan on tunnettava vastuunsa

Puheenjohtajan vastuulla on hallituksen koolle kutsuminen, hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaminen sekä yhtiön nimenkirjoitusoikeuteen liittyvät asiat. Käytännössä hallituksen puheenjohtaja pitää muita hallituksen jäseniä tiiviimmin yhteyttä isännöitsijään ja valvoo hänen työtään.

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Mitä taloyhtiön hallitus tekee ja millainen on hyvä hallituksen jäsen?

Hallitus valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava, yleisvastaava sekä tilavastaava.

Saksa EU:n neuvoston puheenjohtajana: 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2020

Saksa EU:n neuvoston puheenjohtajana: 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2020

Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen neuvoston verkkosivuilla. Tietyillä evästeillä saadaan yhdistettyjä tilastoja verkkovierailuista, jotta voimme jatkuvasti parantaa sivustoa ja vastata paremmin käyttäjien tarpeisiin. Muiden evästeiden tarkoituksena on parantaa sivuston toimintaa ja taata sen turvallisuus.

Mitä johtotehtäviä ja vastuurooleja on tarjolla?

Mitä johtotehtäviä ja vastuurooleja on tarjolla?

Nuorkauppakamaritoiminnan ytimessä on hallitus, joka valitaan joka vuoden lopussa vaalikokouksessa vastaamaan toiminnasta seuraavaksi kalenterivuodeksi. Jyväskylän Nuorkauppakamarissa (JNKK) tyypillisesti lokakuun lopussa. Hallitus valitaan kerrallaan vuodeksi äänivaltaisista jäsenistä.

Hallitus, valiokunnat ja nimitystoimikunta

Hallitus, valiokunnat ja nimitystoimikunta

Hallintoneuvosto voi asettaa myös muita valmisteluelimiä valmistelemaan hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltäviä asioita. Hallintoneuvosto on perustanut strategiajaoksen, palkitsemisjaoksen sekä osuustoimintajaoksen.

Aaro Cantell, hallituksen varapuheenjohtaja

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus on hyväksynyt toimintaansa ohjaavan työjärjestyksen. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Fifassa myrskyää jälleen: puheenjohtaja jatkaa tehtävässään rikostutkinnasta huolimatta

Infantino, 50, on kuitenkin jatkamassa normaalisti tehtävässään. Rikostutkinta liittyy tapaamiseen, jonka Infantino piti sveitsiläisen valtakunnansyyttäjän Michael Lauberin kanssa.