Puheenjohtaja lyhenne

Puheenjohtaja lyhenne

hallituksen puheenjohtaja englanniksi? Lyhenne riittää. Kiitos!

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

Liity alppi-ja freestylehiihdon ykköstiimiin! Koostamme ajankohtaiset uutiset ja uusimmat käänteet alppi-ja freestylehiihdon ympäriltä kerran kuussa sähköpostiisi.

Liity alppi-ja freestylehiihdon ykköstiimiin! Koostamme ajankohtaiset uutiset ja uusimmat käänteet alppi-ja freestylehiihdon ympäriltä kerran kuussa sähköpostiisi.

ELSA Helsingin puheenjohtaja vastaa ennen muuta hallituksen toiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista sekä yhdistyksen ulkosuhteista. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa hallituksen kokousten järjestäminen ja niissä puheenjohtajana toimiminen sekä yhteydenpito yhdistyksen sidosryhmiin. Hallituksen puheenjohtaja on niin ikään tärkeä linkki ELSA Helsingin ja ELSA Finlandin sekä muiden paikallisryhmien välillä. Puheenjohtaja toimii lisäksi BEE-tiimin vastaavana. Lyhenne tulee sanoista Board management, External relations and Expansion.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Ministeriön korkeimpana virkamiehenä toimii kansliapäällikkö. Kansliapäällikkö johtaa ja valvoo ministeriön toimintaa. Ulkoministeriössä ja valtiovarainministeriössä kansliapäällikön virkanimike on valtiosihteeri.

Lyhennesana taipuu eri tavalla kuin kirjainlyhenne

Lyhennesana taipuu eri tavalla kuin kirjainlyhenne

Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen eli nuorkauppakamarilainen. Kaikkia kamareiden enintään 40-vuotiaita nuorkauppakamarilaisia voidaan kutsua jiiceeksi, riippumatta siitä ovatko he mahdollisesti jossain virassa tai tehtävässä.

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n säännöt

Jyväskylän yliopiston alumnit JYKYS ry:n säännöt

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää yliopiston toimintaa sekä vaalia ja kehittää Jyväskylän seminaarin, kasvatusopillisen korkeakoulun ja yliopiston perinteitä. Yhdistys toimii Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan alumniyhdistyksenä ja ylläpitää tässä tarkoituksessa yhteyttä yliopiston tiedemuseoon sekä yliopistossa opiskelleisiin ja siellä työskennelleisiin.

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokoontumisia ja koulutustilaisuuksia, laatia esityksiä ja lausuntoja, edustaa lääkealan lääkäreitä suhteessa muuhun lääkärikuntaan ja muihin ammattiryhmiin sekä ryhtyä muihinkin lääkealan lääkärien yhteisiä pyrkimyksiä edistäviin toimiin. Yhdistys voi tarvittaessa myös liittyä toisen yhdistyksen jäseneksi.

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Sinun ei välttämättä tarvitse tilata uutta korttia, koska ammattikorkeakoulu säilyy samana. Huomaa kuitenkin, että opiskelijanumerosi muuttuu, joten kortti ei enää välttämättä sen jälkeen toimi kirjastokorttina.

Ab Fastighetsförmedling Becker Kiinteistönvälitys Oy

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusta toimimalla liittovaltuuston tai liittohallituksen puheenjohtajana. Liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajan kutsuu liittokokous ja kunniajäsenen liittovaltuusto.

Jukolainen luottamusmies – sinua tarvitaan!

Kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.