Psykososiaaliset kuormitustekijät

Psykososiaaliset kuormitustekijät

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, kuka työtä tekee.

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely on suunnattu työntekijöille. Sillä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, mutta työpaikat voivat käyttää sitä myös itse.

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyllä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, jolla kerätä työntekijöiltä tietoa heidän kokemasta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. 

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1pv)

Työsuojelun syventävä koulutus, Asiantuntija- ja toimistotyö (1pv)

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Valvontaa pyritään yhdenmukaistamaan ja tehostamaan ohjeistuksin. Työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksia työpaikoilla joko omasta tai työntekijän aloitteesta.

Kun työntekijä kuormittuu, työnantaja kantaa vastuun

Kun työntekijä kuormittuu, työnantaja kantaa vastuun

Työsuojelu on ennakoivaa ja korjaavaa. Ennakoivalla työsuojelulla huomioidaan työsuojelunäkökulma muun muassa töiden organisoinnissa sekä työtehtävien, -menetelmien ja -tilojen suunnittelussa. Korjaavassa työsuojelussa toimeen ryhdytään heti kun on havaittu puutteita työturvallisuudessa tai työoloissa.

Työpaikkaselvitys on työterveysyhteistyön kulmakivi

Työpaikkaselvitys on työterveysyhteistyön kulmakivi

Muissa kuin jaksotöissä säännöllinen työaika voidaan tietyin ehdoin sopia liukuvaksi. Se antaa työntekijälle mahdollisuuden sovittujen liukumarajojen puitteissa työtilanteen ja omien tarpeidensa perusteella päättää itse siitä, miten pitkän työpäivän hän kulloinkin tekee.

Lue lisää julkaisijalta Työturvallisuuskeskus

Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat organisaation ja työyhteisön toimintaan, työn sisältöön ja luonteeseen sekä työjärjestelyihin liittyviä ominaisuuksia ja piirteitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti työntekijään. Niitä ovat esimerkiksi usein toistuvat keskeytykset työssä, huono työkäyttäytyminen, epäselvät tavoitteet työssä, liika työn määrä ja yhteistyöongelmat.

Keinoja työn henkisen kuormituksen keventämiseen

Uudessa (tyosuojelu.fi) esitteessä kerrotaan, miten työpaikalla voidaan hallita ja vähentää psykososiaalista kuormitusta. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä.