Psykososiaaliset kuormitustekijät kysely

Psykososiaaliset kuormitustekijät kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely on suunnattu työntekijöille. Sillä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, mutta työpaikat voivat käyttää sitä myös itse.

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Kyselymenetelmästä apua myös työpaikoille

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kyselyllä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, jolla kerätä työntekijöiltä tietoa heidän kokemasta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. 

Mitä tehdä, jos erektio lopahtaa kesken seksin? – asiantuntija neuvoo

Mitä tehdä, jos erektio lopahtaa kesken seksin? – asiantuntija neuvoo

Työ antaa ihmiselle paljon, mutta kaikkeen tekemiseen liittyy myös kuormittuminen, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Aivotyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä ei voi mitata samalla tavalla kuin lihasten kuormittumista. Kuitenkin olemme pitkään yrittäneet soveltaa samoja keinoja psykososiaalisiin tekijöihin liittyvän haitallisen kuormituksen ehkäisyssä ja korjaamisessa kuin ruumiillisella puolella – vaihtelevin tuloksin.

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

Psykososiaaliset kuormitustekijät ovat monella työpaikalla keskeisimpiä työturvallisuusriskejä. Kysely auttaa tunnistamaan niitä kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden terveyteen.

Viranomainen kehitti henkisen työkuormituksen valvontaa

Viranomainen kehitti henkisen työkuormituksen valvontaa

Kyselyllä tarkastaja voi kerätä työntekijöiltä tietoa psykososiaalisesta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. Vastausten perusteella valvontaa voidaan kohdistaa niihin asioihin, jotka kuormittavat työntekijöitä erityisen usein. Kysely otetaan käyttöön tänä syksynä.

Kysely helpottamaan psykososiaalisten riskien tunnistamista

Kysely helpottamaan psykososiaalisten riskien tunnistamista

Vaikka työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat nykyään monella työpaikalla keskeisimpiä työturvallisuusriskejä, on tavallista, että niitä ei tunnisteta eikä mielletä riskitekijöiksi. Kysely auttaa tunnistamaan niitä työpaikan kuormitustekijöitä, joiden on tieteellisten tutkimusten perusteella osoitettu olevan yhteydessä työntekijöiden terveyteen. Kuormitustekijät voivat liittyä työn sisältöön, työn järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Rassaako sinuakin työpaikalla? Tässä ylivoimaisesti suurin syy väsymiseen

Ylempien toimihenkilöiden työsuojelu (myös myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten) tarkoittaa useimmiten pureutumista työn psyykkiseen ja psykososiaaliseen kuormitukseen, unohtamatta kuitenkaan fyysistä työsuojelua ja ergonomiaa. Tänä päivänä asiantuntijatyön riskejä ovat esimerkiksi työaikakuormitus, liiallinen työmäärä sekä työssä ja vapaa-aikana työasioissa matkustaminen. Työnantajan tulee selvittää näistä syistä aiheutuvat riskit ja vaarat.

Esitys aiheesta: ”Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?”— Esityksen transkriptio:

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.