Psykososiaalisen kuormituksen arviointi

Psykososiaalisen kuormituksen arviointi

Psykososiaalinen kuormitus – Työntekijälle

Sopiva kuormitus työpaikalla edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi kuitenkin ilmetä missä tahansa työpaikassa, ja se voi vaikuttaa haitallisesti keneen tahansa työntekijään.

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Mitkä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät?

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä. Kuormitustekijät ovat aina kytköksissä työhön tai työoloihin riippumatta siitä, kuka työtä tekee.

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA

OHJE PSYKOSOSIAALISEN KUORMITUKSEN VALVONNASTA

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Valvontaa pyritään yhdenmukaistamaan ja tehostamaan ohjeistuksin. Työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksia työpaikoilla joko omasta tai työntekijän aloitteesta.

Psykososiaalisen kuormittumisen arviointimenetelmät

Psykososiaalisen kuormittumisen arviointimenetelmät

Kirjoittaja teki työterveyshuoltoon erikoistuvan lääkärin syventävät opinnot psykososiaalisen kuormituksen arvioinnista. Tutkielma julkaistaan Työterveyslääkäri-lehdessä kahdessa osassa, joista ensimmäisessä tarkastellaan työterveyshuollon roolia, toisessa Aluevalvontaviraston (AVI) ja työnantajan näkökulmaa.

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Miten tunnistan psykososiaaliset kuormitustekijät?

Tavoitteemme työsuojelulle on, että se hoidetaan avoimessa ja tiiviissä yhteistoiminnassa työpaikkakohtaisesti. Työpaikkojen työsuojeluvaltuutetut yhdessä työpaikan muun työsuojeluhenkilöstön kanssa kehittävät asiantuntijoina työsuojelua. Näin varmistetaan turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö ja hyvä työkyky koko henkilöstölle.

Tunnista psykososiaaliset kuormitustekijät

Tunnista psykososiaaliset kuormitustekijät

Työntekijän kannattaa arvioida omaa hyvinvointiaan päivittäin. Jos sinulla on kehossasi tunne kuormituksesta, joka johtuu esimerkiksi keskittymisen heikkenemisestä, muistihäiriöistä tai unen laadun heikkenemisestä on se syytä ottaa esille esimiehen, luottamusmiehen tai työnantajasi kanssa, jotta tilanne saadaan korjattua. Ota asia puheeksi.

Työterveysyhteistyön haasteena henkinen kuormitus

Työ antaa ihmiselle paljon, mutta kaikkeen tekemiseen liittyy myös kuormittuminen, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Aivotyöhön ja vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä ei voi mitata samalla tavalla kuin lihasten kuormittumista. Kuitenkin olemme pitkään yrittäneet soveltaa samoja keinoja psykososiaalisiin tekijöihin liittyvän haitallisen kuormituksen ehkäisyssä ja korjaamisessa kuin ruumiillisella puolella – vaihtelevin tuloksin.

Lue lisää julkaisijalta Työturvallisuuskeskus

Suomalaisessa työelämässä kannetaan laajasti huolta työntekijöiden työkyvystä, erityisesti psykososiaalisesta työkuormituksesta, mutta työpaikoilla ei välttämättä ole riittävästi osaamista, aikaa tai muita resursseja kuormituksen hallintaan. Työyhteisöissä keskustelut kietoutuvat usein työhyvinvoinnin ja jaksamisen ympärille.