Psykososiaalinen kuormitus kysely

Psykososiaalinen kuormitus kysely

Psykososiaalinen kuormitus – Työntekijälle

Sopiva kuormitus työpaikalla edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi kuitenkin ilmetä missä tahansa työpaikassa, ja se voi vaikuttaa haitallisesti keneen tahansa työntekijään.

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely on suunnattu työntekijöille. Sillä saadaan yleiskuva työntekijöiden kokemasta psykososiaalisesta kuormituksesta ja työpaikalla esiintyvistä haitallisista psykososiaalisista kuormitustekijöistä. Kysely on tehty valvonnan apuvälineeksi, mutta työpaikat voivat käyttää sitä myös itse.

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Työsuojeluviranomainen kehitti uuden kyselymenetelmän psykososiaalisen työkuormituksen valvontaan

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

3.1. Työpaikkaselvityksiä on eri tarkoituksiin

3.1. Työpaikkaselvityksiä on eri tarkoituksiin

Työpaikkaselvityksen käytännön toteutus ja työpaikkaselvityksen toteuttavan työterveyshuollon tiimin kokoonpano vaihtelevat sen mukaan, millaisia vaara-, haitta- ja kuormitustekijöitä työpaikalla on.

Työn henkisen kuormittavuuden mittaamiseen on välineitä

Työn henkisen kuormittavuuden mittaamiseen on välineitä

Muuttuva työ tuo mukanaan muuttuvan kuormituksen. Työn psyykkinen ja sosiaalinen kuormitus sekä aivoterveys laajemmin ovat nousemassa keskusteluun sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Akava nostaa esiin näitä työelämän näkökulmia ja pyrkii jäsentämään keskustelua. Työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimon kirjoitus aloittaa blogisarjan, jossa kirjoittajavieraat eri aloilta käsittelevät työn muutosta, uusia kuormitustekijöitä ja työterveyshuollon muutostarpeita osana laajempaa kehitystä.

Uusi menetelmä työn psykososiaalisen kuormituksen valvontaan

Uusi menetelmä työn psykososiaalisen kuormituksen valvontaan

Kyselymenetelmä kehitettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Kehittämishankkeen ohjausryhmässä oli jäseniä Akavasta, SAK:sta, STTK:sta, EK:sta, Valtion työmarkkinalaitoksesta, KT Kuntatyönantajista, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Työturvallisuuskeskuksesta.

Kysely helpottamaan psykososiaalisten riskien tunnistamista

Kysely helpottamaan psykososiaalisten riskien tunnistamista

Vaikka työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat nykyään monella työpaikalla keskeisimpiä työturvallisuusriskejä, on tavallista, että niitä ei tunnisteta eikä mielletä riskitekijöiksi. Kysely auttaa tunnistamaan niitä työpaikan kuormitustekijöitä, joiden on tieteellisten tutkimusten perusteella osoitettu olevan yhteydessä työntekijöiden terveyteen. Kuormitustekijät voivat liittyä työn sisältöön, työn järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Psykososiaaliset riskit ja stressi työssä

Psykososiaaliset riskit ja työperäinen stressi ovat työterveyden ja -turvallisuuden haastavimpia kysymyksiä. Ne vaikuttavat merkittävästi ihmisten terveyteen sekä organisaatioon ja kansantalouteen.

Psykososiaalisen kuormittumisen arviointimenetelmät

Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka liittyvät työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. Valvontaa pyritään yhdenmukaistamaan ja tehostamaan ohjeistuksin. Työsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksia työpaikoilla joko omasta tai työntekijän aloitteesta.