Prokuristi tarkoittaa

Prokuristi tarkoittaa

Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta? 4/2013

Yhtiötä edustavat yhtiön hallintoelimiin kuuluvat henkilöt. Aina nämä henkilöt eivät pysty edustamaan yhtiötä kaikissa asioissa. Tällöin yhtiö voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen. Prokuristilla ei ole samanlainen edustamisoikeus kuin hallintoelinten jäsenillä. Missä kulkevat prokuristin edustamiskelpoisuuden rajat?

Kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus?

Kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus?

Kelpoisuus tarkoittaa edustusoikeuden rajoja ulkopuolisiin nähden. Toimivallaksi taas kutsutaan edustusoikeudesta sovittua edustajan ja yrityksen välisessä suhteessa. Toisinaan nämä eivät ole identtisiä. Edustuskelpoisuus ilmenee ulkoisesti havaittavista merkeistä. Sellaisia ovat esimerkiksi toimitusjohtajan asema taikka valtuutetun esittämä valtakirja.

Yhtiön edustaminen – kuka saa tehdä sopimuksia?

Yhtiön edustaminen – kuka saa tehdä sopimuksia?

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi valtuuttaa määrätyn henkilön prokuristikseen antamalla hänelle valtakirjan, joka valtakirjan tekstissä nimenomaan selitetään prokuraksi, tai muulla tavoin todistettavasti osoittamalla hänet prokuristikseen.

Prokuristia kuultu epäiltynä Airiston Helmi -tutkinnassa – toiminut useiden yhtiöiden nimenkirjoittajana

Prokuristia kuultu epäiltynä Airiston Helmi -tutkinnassa – toiminut useiden yhtiöiden nimenkirjoittajana

Poliisi tutki Airiston Helmi -yhtiön omistamia tiloja viikonloppuna ja vaatii vangittavaksi törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta yhtiön venäläistä hallituksen ex-jäsentä ja virolaista miestä, joka puhelinliittymän omistuksen perusteella liittyy yhtiöön.

Mitä avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan?

Mitä avoimen yhtiön perustamiseen vaaditaan?

Perheenjäseneksi katsotaan yrityksessä työskentelevän henkilön puoliso (myös avopuoliso) ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu henkilön kanssa samassa taloudessa.

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Yhtiön hallituksen vastuusta konkurssissa osakeyhtiölain valossa

Takaisinsaantilaissa näkökulma on velallisintressipainotteinen, joskin eritoten yleisen takaisinsaantiperusteen kysymyksessä ollen tilanteella on usein liittymänsä OYL 1:8 §:n mukaiseen huolellisuusvelvollisuuden laiminlyömiseen, OYL 13:1,3 §:ssä säädettyyn laittomaan varojen jakoon tai jopa RL 39:1 §:ssä kriminalisoituun velallisen epärehellisyyteen. Tällaisissa yhtiöissä ei useinkaan ole ollut aitoa riippumatonta hallitusta ja yleistä velkojatahoa loukkaavat järjestelyt ovat niissä varsin tavanomaisia.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Prokuristilla on nimenkirjoitusoikeus yrityksen puolesta, eli hän voi hyväksyä yrityksen maksuja ja tehdä tilauksia yms. Prokura on henkilökohtainen luottamuksenosoitus yritykseltä ja sinä et sitä tässä tapauksessa saa, ethän sinä hänen työpaikkaansakaan peri.

Hanki Suomi.fi-valtuudet heti, kun yrityksen tilanne sen sallii

Suomi.fi-palvelun toiminta edellyttää sitä, että nimenkirjoittajalla on henkilötunnus ilmoitettuna kaupparekisterissä. Henkilötunnus ei ollut pakollinen ennen vuotta 1994 tehdyissä kaupparekisteri-ilmoituksissa, joten todennäköisesti tällaisia vastuuhenkilöitä löytyy varsin paljon. Tällä hetkellä tiedossa ei ole muuta korjaustapaa kuin se, että vastuuhenkilöiden henkilötunnukset ilmoitetaan kaupparekisteriin paperilomakkeella.

Vinkki 74: Onko pakko olla toimitusjohtaja?

Helppo kysymys. Ei ole. Kenenkään ei ole pakko suostua toimitusjohtajaksi, eikä missään firmassa ole pakko olla toimitusjohtajaa. Miksi ihmeessä melkein joka osakeyhtiöllä on sitten toimitusjohtaja? Vain siksikö, että oletetaan, että sellainen pitää olla? Vai siksi, että joku saa komean tittelin? En tiedä, mutta yhden henkilön nimittämisestä toimitusjohtajaksi on yritykselle aivan selkeää hyötyäkin.