Prokura allekirjoitus

Prokura allekirjoitus

Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta? 4/2013

Asioidessamme lähikaupassa voimme luottaa siihen, että kassan takana firman väreihin pukeutuneella myyjällä on oikeus luovuttaa kaupan tuotteita meille maksua vastaan. Ei tulisi mieleen pyytää nähtäväksi valtakirjaa tai tarkistaa yhtiöjärjestyksestä yrityksen laillisia edustajia. Sen sijaan esimerkiksi liiketilojen vuokranantaja ei vuokraneuvotteluissa voi yhtä kevyin perustein olettaa asioivansa oikean edustajan kanssa. Kassatyöntekijän allekirjoitus vuokrasopimuksessa saattaa johtaa siihen, etteivät vuokrasuhteen velvoitteet tule osapuolia sitoviksi.

Sähköisen allekirjoituksen yleiset edellytykset

Sähköisen allekirjoituksen yleiset edellytykset

Sähköistä allekirjoitusta tulisi nähdä ja kehittää osana kunnan asianhallintaprosessia tai sähköisten asiointipalvelujen tarjoamista kuntalaisille. Uusien prosessien, järjestelmien ja yleisöpalvelujen käyttöönotto vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tähän ei kevään 2020 aikana vallitsevassa koronatilanteessa tietenkään ole aikaa. Siten tällä verkkosivulla käydään ainoastaan läpi sellaisia asiakirjatyyppejä, joissa voidaan nopeallakin aikataululla ottaa käyttöön sähköinen allekirjoitus.

 mitä tarkoittaa asiakirjan allekirjoituksessa merkintä p.p.?

mitä tarkoittaa asiakirjan allekirjoituksessa merkintä p.p.?

Tarkoittaa siis, että joku toinen allekirjoittaa kirjeen toisen puolesta. Jos esimerkiksi johtaja ei voi itse allekirjoittaa kirjettä, voi vaikkapa sihteeri kuitata kirjeen lisäämällä oman allekirjoituksensa eteen (joskus myös perään) kirjaimet p.p. Tällöin nimenselvennys ja titteli ovat johtajan ja nimikirjoitus sihteerin.

Kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus?

Kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus?

Osakeyhtiöissä yhtiöjärjestyksessä on määritelty, kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeutta ei siis ole niin sanotusti automaattisesti kenelläkään, eli se on hyvä varmistaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen edes, kun varsinaista tarvetta tulee, sillä tietojen käsittelyajat ovat PRH:ssa usein kuitenkin joitain päiviä.

Hanki Suomi.fi-valtuudet heti, kun yrityksen tilanne sen sallii

Suomi.fi-palvelun toiminta edellyttää sitä, että nimenkirjoittajalla on henkilötunnus ilmoitettuna kaupparekisterissä. Henkilötunnus ei ollut pakollinen ennen vuotta 1994 tehdyissä kaupparekisteri-ilmoituksissa, joten todennäköisesti tällaisia vastuuhenkilöitä löytyy varsin paljon. Tällä hetkellä tiedossa ei ole muuta korjaustapaa kuin se, että vastuuhenkilöiden henkilötunnukset ilmoitetaan kaupparekisteriin paperilomakkeella.

Webinaari: Uusi työaikalaki isännöintialan näkökulmasta (jäsenille)

Webinaari: Uusi työaikalaki isännöintialan näkökulmasta (jäsenille)

Mikä on sähköinen allekirjoitus? Miksi sähköiseen allekirjoittamiseen kannattaa siirtyä? Mitä sähköisessä allekirjoittamisessa käytännössä tapahtuu? Mitkä taloyhtiön asiakirjat voi allekirjoittaa sähköisesti? Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee palveluntarjoajaa? Miten otetaan käyttöön isännöintiyrityksessä?

tarvitseeko olla prokuristi että voi allekirjoittaa työntekijöiden työsopimuksia?

tarvitseeko olla prokuristi että voi allekirjoittaa työntekijöiden työsopimuksia?

Kysyisin sellaista, että tarvitsenko prokuristin oikeudet että voin allekirjoittaa työntekijöiden työsopimuksia? Toimin toimistopäällikön tehtävässä ja työnantaja on määrännyt minulle työnsopimusten allekirjoittamisen, mutta ei suostu antamaan minulle prokuraoikeuksia, joten onko minun edes luvallista silloin allekirjoittaa sopimuksia? Voiko niiden kirjoittamisesta koitua minulle harmia, jos kuitenkin työnantaja määrää minut niiden kirjoittajaksi, mutta ei anna oikeuksia?

Milloin tilikauden muutos voidaan tehdä?

Kotimaisten konserniyhtiöiden tilikausien on päätyttävä samana päivänä. Se muun muassa helpottaa tilinpäätösten lukujen yhdistämistä konsernitilinpäätökseen. (Kirjanpitolautakunnalta voi hakea poikkeuslupaa määräajaksi). Ulkomaisen tytäryhtiön tulee laatia välitilinpäätös emoyhtiön tilinpäätöspäivälle, jos tilikausi eroaa yli kolme kuukautta emoyhtiön tilikauden päätöspäivästä.

Sanan allekirjoittaja käännös suomi-englanti

Hyvinkin suunniteltuun projektiin saattaa tulla muutoksia: vastuuhenkilö vaihtuu, projekti tarvitsee lisää aikaa, omalla joukolla suunniteltu työ täytyykin hankkia ulkopuoliselta toimittajalta tai kustannuksia on syntynyt enemmän kuin niitä on budjetoitu. Tarvitset etukäteen Business Finlandin suostumuksen useimpiin projektimuutoksiin.