Pöytäkirjan tarkastus malli

Pöytäkirjan tarkastus malli

Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan laatimisesta ja oikeellisuudesta vastaa kokouksen puheenjohtaja. Vaikka käytännössä usein onkin niin, että kokouksen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan, sen sisällöstä silti vastaa puheenjohtaja.

Päätös syntyy pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen

Päätös syntyy pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen

Toimielimen kokouksesta on laadittava pöytäkirja (kuntalaki 107 §). Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.

5 + 1 vinkkiä hallituksen pöytäkirjan laatijalle

5 + 1 vinkkiä hallituksen pöytäkirjan laatijalle

Edellä mainittu on niissä tapauksissa mahdollista, kun pöytäkirja ei ole julkisesti esillä ja menee allekirjoitusten jälkeen arkistoon. Jälkikäteen allekirjoitettua ja toteutettua pöytäkirjamerkintää on hankala riitauttaa.

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, tehtävä? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastaja, tehtävä? Entä, jos tehtävään valittu henkilö ei suostu allekirjoittamaan pöytäkirjaa?

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa on säännökset yhtiökokouksesta. Pykälässä 23 on omat säännökset puheenjohtajasta, ääniluettelosta ja pöytäkirjasta. Yhtiökokous valitsee enemmistöpäätöksellä puheenjohtajan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  Kokouksen alussa valitaan myös sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajia valitaan useimmiten kaksi. Samat henkilöt voidaan valita ääntenlaskijoiksi.

pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjantarkistaja - Kielikello

pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjantarkistaja – Kielikello

Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Käyttöönottotarkastukseen sisältyy silmämääräinen tarkastus ja erilaisia mittauksia ja testauksia. Asennustyön edetessä on suoritettava aistinvaraista tarkastusta, jotta varmistutaan asennusten turvallisuudesta ja asianmukaisuudesta myös rakenteiden sisään jäävältä osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Patentti- ja rekisterihallituksen ohje kevään 2020 koronatilanteen aikana

Yhdistyslakiin tuli vuonna 2010 lisäys, jonka mukaan yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etänä vain, jos asiasta on mainittu yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen kokouksilla tulee aina olla aika ja paikka, ja etäosallistuminen voi olla mahdollista sen lisäksi.

Pöytäkirjatarkastaja vastuussa allekirjoituksestaan

– tiekunnan kokouksesta on 30 pv aikaa tehdä oikausvaatimus tiekunnalle ja 3 kk aikaa nostaa moitekanne kärjäoikeudessa (osakkaille kanteen nostamisaika alkaa kokouksesta, muille asianosaille päätöksen tideoksisaannista)

Hyvinvointilautakunnan 3.9.2020 kokouksen päätökset

Kun puheenjohtaja/ sihteeri ja toinen pöytäkirjan tarkastajista on pöytäkirjan tarkastanut ja toinen pöytäkirjantarkastaja tehnyt oman liitteen ja allekirjoittanut sen, niin niitataan ne kaikki yhteen ja mennään eteenpäin.