Pöytäkirjan korjaaminen

Pöytäkirjan korjaaminen

Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan laatimisesta ja oikeellisuudesta vastaa kokouksen puheenjohtaja. Vaikka käytännössä usein onkin niin, että kokouksen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan, sen sisällöstä silti vastaa puheenjohtaja.

 pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjantarkistaja

pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjantarkistaja

Toimielimen kokouksesta on laadittava pöytäkirja (kuntalaki 107 §). Pöytäkirjan perustehtäviä ovat tiedon säilytys, tiedon siirto sekä oikeussuojan ja valvonnan tarpeet. Pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan johdolla.

Miten tehdään pöytäkirjaan lisäys jälkikäteen? Kenen allekirjoitukset

Miten tehdään pöytäkirjaan lisäys jälkikäteen? Kenen allekirjoitukset

Kokemus on osoittanut, että pöytäkirjaongelmat välttää parhaiten, kun esimerkiksi valtuuston-, edustajiston-, yhtiö- ja jäsenkokouksen sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan kokouksen aikana, pöytäkirjan valmistuminen näkyy kokousväelle videotykin välityksellä ja kokouksen lopuksi pöytäkirja tulostetaan ja allekirjoitetaan.

Porin kaupunginhallituksen pöytäkirjoissa olleet läsnäolovirheet korjataan

Porin kaupunginhallituksen pöytäkirjoissa olleet läsnäolovirheet korjataan

Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen).

Iitissä pidetään kiinni sääntöperusteisesta päätöksenteosta

Iitissä pidetään kiinni sääntöperusteisesta päätöksenteosta

Yhtiökokouksessa asiasta järjestettiin koeäänestys, jonka perusteella pidettiin selvänä, että enemmistö piti selvitystä riittävänä. Yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjattiin tämän jälkeen, että päätettiin yhtiökokouksen todenneen saaneen riittävän selvityksen yhtiön vireillä olevasta rakennushankkeesta sekä hyväksyneen hallituksen toimet asiassa.

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 16.10.2014

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 16.10.2014

Jos yhtiössä on useita rakennuksia, vuositarkastus on järjestettävä kunkin rakennuksen osalta 12-15 kk määräajassa siitä, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt rakennuksen asunnot käyttöönotettavaksi.

Kansalaisaloite – Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava

Outokumpu julkaisi tänään 30.4.2020 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tiedotteen julkaisussa ilmeni tekninen ongelma, josta johtuen sisältökohtien ”A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat” ja ”C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille” numeroinnit muuttuivat virheellisiksi.

Velvollisuus tilin- tai toiminnantarkastajan valintaan

Asunto-osakeyhtiölain mukaan tilin- ja toiminnantarkastuksesta on myös kokonaan mahdollista luopua taloyhtiöissä, joissa on alle 30 osakashallinnassa olevaa huoneistoa. Tällöin yhtiöjärjestykseen on otettava nimenomainen määräys siitä, että yhtiöllä ei ole velvollisuutta valita tilin- eikä toiminnantarkastajaa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Lapinlahden sairaala-alueen huonokuntoisen rantamuurin peruskorjausta varten Stara aloittaa kairaustyöt sekä koekuoppatutkimukset 10. elokuuta alkaen. Alueelle viedään kalustoa jo edeltävän viikon lopussa.

Kittilä: Tarkastettu pöytäkirja tuhottiin – uusi tilalle kaikessa hiljaisuudessa

Tarkastettu pöytäkirja on viranomaisasiakirja, jota voidaan korjata vain kunnanhallituksen päätöksellä – ja vieläpä siten, että korjausmerkinnät ja muutokset liitetään alkuperäisen jo tarkastetun päätöspykälän perään uudelleen tarkastettuina.