Postilokero lyhenne

Postilokero lyhenne

Mitä tarkoitetaan postiosoitteen yhteydessä lyhenteellä PL?

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

Mitkä ovat lyhenteet Kanadan 13 provinssien ja territorioiden?

Mitkä ovat lyhenteet Kanadan 13 provinssien ja territorioiden?

Namibian naapurimaita ovat Angola ja Sambia pohjoisessa, Botswana idässä ja etelässä Etelä-Afrikan tasavalta.Maan pinta-ala on 824 292 km 2. Namibian pinnanmuodostumista keskeinen on pohjois-eteläsuuntainen, 1 000–2 000 metriä korkea keskusylänkö, jonka rannikonpuoleisella kaistaleella avautuu maailman vanhimpiin kuuluva Namibin autiomaa, itäpuolella Kalaharin autiomaa.

Tältä näyttää kestävämpi maailma: puuglitteriä ja sähköveneitä

Tältä näyttää kestävämpi maailma: puuglitteriä ja sähköveneitä

Lyhenteitä käytetään tilanteissa, joissa halutaan säästää tilaa tai esittää tarkkoja tietoja. Tälläisia ovat esimerkiksi lehti-ilmoitukset, reseptit, ruokalistat, taulukot, kaavakuvat ja raportit. Kirjoittaja on aina vastuussa siitä, että tieto on tarpeeksi selkeästi luettavissa eikä väärinymmärryksen vaaraa ole. Monitulkintaisia lyhenteitä tulee aina välttää. Myös tekstilaji pitää aina huomioida: tarjouksessa lyhenteitä voi käyttää, mutta esimerkiksi reklamaatioon vastatessa sanat kirjoitetaan kokonaisuudessaan. Lyhentäminen voidaan tulkita töykeydeksi.

Hallintoyksiköiden käynti- ja postiosoitteet

Hallintoyksiköiden käynti- ja postiosoitteet

Verkkolaskupalveluita tarjoavat paitsi siihen erikoistuneet verkkolaskuoperaattorit, myös kaikki suomalaiset pankit. Pankkien muodostamaa verkkolaskuverkkoa kutsutaan yleisesti pankkiverkoksi. Pankkien muodostaman pankkiverkon voit kytkeä päälle Maventa-tilisi asetuksista. Pankkiverkon avaus kestää yleensä pari päivää. Avattuasi Maventa-tilin ja kytkettyäsi Maventa-tilin asetuksista pankkiverkon, voit lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja kaikille suomalaisille verkkolaskukäyttäjille.

Millariikka Rytkönen: Käsipareja ja tikunpyörittäjiä

Millariikka Rytkönen: Käsipareja ja tikunpyörittäjiä

Jos ratkaisua muuten löydy, asia voidaan viedä työtuomioistuimen tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Oikeudenkäynnit ovat tehyläisille taloudellisesti riskittömiä, sillä me vastaamme oikeudenkäyntikuluista.

Paperilaskujemme jakeluyhtiö on vaihtunut – jakeluaikataulussa mahdollisesti muutoksia

Paperilaskujemme jakeluyhtiö on vaihtunut – jakeluaikataulussa mahdollisesti muutoksia

Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen).

Ketjut, osastot ja yksittäiset ammatinharjoittajat

Ketjut, osastot ja yksittäiset ammatinharjoittajat

Kokosimme ohjeita paikallisten yritysten avuksi laadukkaiden yritystietojen ylläpitämiseen Googlessa. Ohjeet auttavat välttämään yleisiä ongelmia koskien esimerkiksi muutoksia tiedoissasi ja joissakin tapauksissa tietojen poistamista Googlesta.

JUHTA – Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Lyhenteitä käytetään tilanteissa, joissa halutaan säästää tilaa tai esittää tarkkoja tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi lehti-ilmoitukset, reseptit, ruokalistat, taulukot, kaavakuvat ja raportit. Kirjoittaja on aina vastuussa siitä, että tieto on tarpeeksi selkeästi luettavissa eikä väärinymmärryksen vaaraa ole. Monitulkintaisia lyhenteitä tulee aina välttää. Myös tekstilaji pitää aina huomioida: tarjouksessa lyhenteitä voi käyttää, mutta esimerkiksi reklamaatioon vastattaessa sanat kirjoitetaan kokonaisuudessaan. Lyhentäminen voidaan tulkita töykeydeksi.

Erityislupahakemusten käsittely postilakon jälkeen

Paikallisista linnuista kirjataan, onko lintu esimerkiksi äännellyt. Iso Ä-kirjain merkitsee laulavaa, pieni muuta ääntelyä. Mikäli ääntelevä lintu on paikallinen, kannattaa se merkitä p,ä – tällöin erotetaan, ettei kyseessä ole muuttava lintu. Varoitteleva emo merkitään lyhenteellä var. Mikäli havaitaan selvästi reviirillä oleva lintu, merkitään rev, ja jos reviiri on pysyvä, kirjataan pysrev. Tällainen merkintä on tärkeä esimerkiksi kaakkurin kohdalla: pelkkä 2p ei kerro mitään pesinnästä paikalla, mutta 2 pariutuneet p,pysrev kertoo kyseessä olevan kaakkurin pesimälampi.