Poliisin koulutus

Poliisin koulutus

Yksi tekijä sai Johanna Nurmen, 30, lykkäämään unelmaansa poliisiksi opiskelusta vuosia – sitten hän päätti toimia: ”Moni ihmetteli, olenko tosissani”

Poliisikouluun voidaan hyväksyä vain suomen kansalaisia. Poliisikouluun pyrkivällä on oltava suoritettuna jokin toisen asteen koulutus. Hakijalla on oltava sopiva terveydentila, jotta hän voi päästä opiskelemaan. Hakijan elämäntapojen tulee olla poliisin ammattivaatimusten mukaiset. Suojelupoliisi tekee koulutukseen valittaville turvallisuusselvityksen.

Suomalaista poliisikoulutusta kehutaan maailmalla – Yhdysvalloissa poliisi voi saada aseen käteensä vain viikkojen koulutuksen jälkeen

Suomalaista poliisikoulutusta kehutaan maailmalla – Yhdysvalloissa poliisi voi saada aseen käteensä vain viikkojen koulutuksen jälkeen

Poliisikoulu vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, poliisin perustutkintoa ja poliisialipäällystötutkintoa suorittamaan otettavien opiskelijavalinnoista sekä poliisin perustutkinnosta ja poliisialipäällystötutkinnosta. Poliisikoulu järjestää edellä mainittuihin tutkintoihin liittyvää koulutusta, ammatillisia erikoistumisopintoja, muuta turvallisuusalan koulutusta sekä osallistuu poliisialaan liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Poliisin koulutus tarjoaa työssä tarvittavat taidot

Poliisin koulutus tarjoaa työssä tarvittavat taidot

Poliisiammattikorkeakouluun pääsyn edellytys on poliisialan perustutkinto, joka on toisen asteen koulutus. Poliisialipäällystön tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä vanhempi konstaapeli, jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Palvelualat (kauneudenhoito, liikenne ja kuljetus, liikunta, matkailu ja turvallisuus) ammattikorkeakoulussa

Palvelualat (kauneudenhoito, liikenne ja kuljetus, liikunta, matkailu ja turvallisuus) ammattikorkeakoulussa

Kauneudenhoitoalan koulutuksen saanut estenomi osaa yhdistää kosmetiikkavalmisteen raaka-ainetietouden ja kosmetiikka-alan kaupallisen osaamisen mm. kosmetiikkalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Estenomi on kauneudenhoitoalan tuotteiden, palvelujen ja liiketoiminnan tuottaja, suunnittelija ja kehittäjä. Koulutus antaa valmiuden toisen asteen opettajakoulutukseen hakemiseen.

Poliisiopiskelijat ottavat tutkimustoiminnan ensi askeleita, kansalaisetkin voivat ehdottaa aiheita

Poliisiopiskelijat ottavat tutkimustoiminnan ensi askeleita, kansalaisetkin voivat ehdottaa aiheita

Niin, jo, joo. Jos päätät irtautua yleisestä eurooppalaisesta EU-säädöksillä sidotusta koulutusjärjestelmästä, niin tuo ero on kuviteltavissa. Aika lailla kovempi linjaus kuin mikään mitä persut ovat uskaltaneet esittää. Eräänlainen Impivaara potenssiin neljä.

Poliisitoiminta sekä yleinen järjestys ja turvallisuus

Poliisitoiminta sekä yleinen järjestys ja turvallisuus

Lukuvuoden mittaisissa opinnoissa tähdätään kevään pääsykokeisiin ja varmistetaan hakukelpoisuus. Saat lisäeväitä kaikkiin valintakokeen osa-alueisiin: kirjalliseen kokeeseen, kuntokokeeseen ja soveltuvuuden arviointiin. Opetus toteutetaan yhteistyössä oikeustieteen opintolinjan kanssa.

Poliisiura kiinnostaa, hakijoita ennätysmäärä

Poliisiura kiinnostaa, hakijoita ennätysmäärä

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa opiskelet kemiallisten ja biologisten tutkimusten asiantuntijaksi. Opinnoissa teoria kytketään vahvasti käytännön laboratoriotyöhön. Yli puolet opintoajasta työskenteletkin koulun ja tutkimuslaitosten sekä yritysten laboratorioissa.

Poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettu järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta toimialueellaan. Järjestyksenvalvojan tehtävissä voi toimia poliisin hyväksymä nuhteeton 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskurssin ja kurssikokeen.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisaika on kertaluonteinen eikä sitä sidota kalenterivuoteen. Mikäli vartija jatkaa neljän kuukauden jälkeen toimintaansa, hänen on suoritettava vartijaksi hyväksyminen edellytyksenä oleva koulutus.