Poliisikoulu vaatimukset

Poliisikoulu vaatimukset

Poliisikoulun uudet vaatimukset – poliisiksi haluavan tärkein taito on osata kirjoittaa

Poliisin valintakokeesta ei pääse läpi, jos ei pysty tuottamaan hyvää kirjallista tekstiä. Koska poliisin ja asiakkaan vuorovaikutuksesta suurin osa on kuitenkin puhetta, yritetään koulussa lisäksi opettaa selkeämpää puhumista. Poliisin koukeroinen kieli on niin omituista, että siitä haluttaisiin eroon.

 2. Hakijalla on oltava suoritettuna vähintään ammatillinen perustutkinto tai lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto 

Kiinnostaako sinua poliisin ammatti? Valmennuskeskus saa paljon kysymyksiä poliisikoulun pääsykoevaatimuksista. Päätimmekin tehdä lyhyen yhteenvedon pääsyvaatimuksista, vaikka emme alan valmennuskursseja järjestäkään. Teroita siis tavoitteesi ja lue, mitkä ovat poliisikoulun kuusi pääsyvaatimusta. 

Poliisikouluun valittavien pituusvaatimus poistuu

Poliisikouluun valittavien pituusvaatimus poistuu

Poliisi kouluun on vaikea päästä. Oppilasmateriaali ei välttämättä ole sitä älykkäintä sorttia, mutta suurin osa on kyllä ihan reila porukkaa. En lähtisi arvostelemaan kovin ankarasti Suomen poliisia. Meillä korroputiota ei esiinny juuri lainkaan ja muutenkin poliisi ammattitaito ja moraali on huomattavasti naapurimaitamme korkrammalla tasolla.

Poliisin näkövaatimukset – minkälainen näkö poliisikouluun pyrkivällä pitää olla

Poliisin näkövaatimukset – minkälainen näkö poliisikouluun pyrkivällä pitää olla

Poliisikouluun pyrkivien näkövaatimukset muuttuivat syksyllä 2012. Aikaisemmin hakijan värinäkö ei saanut olla oleellisesti heikentynyt ja lisäksi taittovirheen korjausleikkauksesta piti olla kulunut vähintään puoli vuotta.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Poliisin perustutkintokoulutukseen hakeutuva on velvollinen osallistumaan terveydenhuollon ammattihenkilön ja laboratoriohenkilökunnan tekemään päihdetestiin ennen perustutkintokoulutukseen hyväksymistä. Poliisin perustutkintoa suorittava on velvollinen poliisioppilaitoksen määräyksestä osallistumaan päihdetestiin myös perustutkintokoulutuksen ja siihen liittyvän harjoittelun aikana, jos on perusteltua aihetta epäillä, että poliisikokelas tai harjoittelua suorittava esiintyy päihtyneenä koulutuksessa tai harjoitteluun liittyvässä työssä.

Tampereen poliisiammattikorkeakoulussa tutkitaan taas häirintätapausta – miesopiskelijan kerrotaan ahdistelleen naisopiskelijoita

Tampereen poliisiammattikorkeakoulussa tutkitaan taas häirintätapausta – miesopiskelijan kerrotaan ahdistelleen naisopiskelijoita

Koulutus keskittyy monipuolisesti poliisi- ja pelastusalojen koulutukseen, sekä valmennus- liikunta-, ja terveys-, fysioterapia- ja hieronta-aloihin tutustumiseen. Koulutuksen laajuus on noin 500 h.

Yle: Poliisikoulun aloittaa yhä useampi nainen

Yle: Poliisikoulun aloittaa yhä useampi nainen

Poliisikoulutuksen aloituspaikkamäärä on pysynyt viime vuodet neljässäsadassa. Sisäministerinä toimiessaan Petteri Orpo teki tämän koulutusmäärän lisäyspäätöksen. Halusimme näin varmistaa, että meillä on riittävä määrä koulutettuja ja osaavia poliiseja, kun halusimme nostaa poliisien kokonaismäärän vähintään 7850 poliisiin samaan aikaan, kun suurten ikäryhmien poliisit lähestyivät eläkeikää. Erinomainen esimerkki siitä, että tällaisia muutoksia ei tehdä hetkessä vaan tarvitaan periaatepäätös, päätös lisätä koulutuspaikkoja ja sitten päätös palkata lisää poliiseja.

Lisää maahanmuuttajataustaisia poliiseja – miksi?

On totta, että maahanmuuttajataustaiset poliisit helpottaisivat asiointia saman taustan jakavien vähemmistöjen kanssa. Ihmettelen kuitenkin sitä, miksi asiaan pitää erikseen puuttua. Väestöpohja erilaistuu Suomessa muuttoliikkeen mukana. Eikö tästä vääjäämättä seuraa, että tulevaisuudessa hakijoita on erilaisista taustoista? Ja mitä tulee luottamukseen poliisia kohtaan, eikö tämä ole enemmän kiinni tulijoiden kotoutumisesta kuin poliisin muuttumisesta tulijoiden näköisiksi?

Poliisin kielitaitovaatimuksiin valmistellaan helpotuksia

– Sisäasiainministeriö valmistelee yhteistyössä oikeusministeriön kanssa poliisin hallintoasetuksen muutosta, jolla helpotettaisiin poliisilaitosten vartijoiden, ylivartijoiden ja niiden poliisiksi opiskelevien tai opiskelleiden henkilöiden kielitaitovaatimuksia, joiden kohdalla vaatimukset muuttuivat kesken koulutuksen. Ratkaisu pyritään saamaan aikaan mahdollisimman pian, toteaa sisäasianministeri Kari Rajamäki vastatessaan kansanedustajien Matti Väistön ja Leena Rauhalan kirjallisiin kysymyksiin.