Pl postilokero

Pl postilokero

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

• Kotimainen postinumero kirjoitetaan postilähetykseen ilman välilyöntejä ja erotetaan postitoimipaikan nimestä yhdellä välilyönnillä. Postitoimipaikka kirjoitetaan postin ohjeen mukaan suuraakkosin: 

apua kirjeen kanssa, jos osoite PL, niin laitanko myös katuosoitteen?

apua kirjeen kanssa, jos osoite PL, niin laitanko myös katuosoitteen?

Itellan postilokeron voi varata niin yritys, kotitoimiston pitäjä kuin yhdistyskin. Hintaan sisältyy postilokero-osoite ja lukollinen postilokero, johon on yksi avain. Postilokero maksetaan kerralla sopimusta tehtäessä. Sen voi tilata esimerkiksi Itellan nettisivuilla olevalla lomakkeella tai Itella Verkoston kautta.

Fosroc Solvent 102 - semtu.com.Postilokero PL 124 Postinumero ja -toimipaikka 04201 Kerava Puhelin

Fosroc Solvent 102 – semtu.com.Postilokero PL 124 Postinumero ja -toimipaikka 04201 Kerava Puhelin

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hallintoyksiköiden käynti- ja postiosoitteet

Hallintoyksiköiden käynti- ja postiosoitteet

Suositus on tarkoitettu käytettäväksi ensi sijassa kotimaisissa massapostituksissa ja tietojärjestelmissä. Suositus koskee kotimaisia postilähetyksiä, ellei ulkomaille lähtevää postiliikennettä erikseen mainita. 

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteystiedot

Kuopion ev.lut. seurakuntien yhteystiedot

Oman postilokero-osoitteen vuokraaminen sujuu Postin, siis entisen Itellan, nettisivujen kautta. Postilokeron vuokraaminen Postin kautta maksaa vuosimaksun, sekä kertaluontoisen perustamismaksun verran. Lisäksi jos postilokeroon halutaan lisää avaimia, niistäkin veloitetaan kappalemäärän perusteella. PL-vuokran hintaan sisältyy yksi avain. Tällä hetkellä perustamismaksu on 150 euroa ja vuokra 12 kuukaudelle on 132 euroa. Lisäavaimen hinta on 55 euroa, ja iLog-lisäavaimen 33 euroa.

Kaupungin lähettämien laskujen maksaminen

Kaupungin lähettämien laskujen maksaminen

Xerox vastaanottaa ja esikäsittelee sovittuun postilokero-osoitteeseen lähetetyt, asiakkaalle osoitetut laskut. Tämän jälkeen laskut skannataan ja toimitetaan asiakkaan Procountor-ymppäristöön. Skannatut paperilaskut säilytetään sovitun ajan, minkä jälkeen ne hävitetään turvallisesti.

Liitteiden toimittaminen hakijapalveluihin (Opettajankoulutuksen erilliset opinnot)

Liitteiden toimittaminen hakijapalveluihin (Opettajankoulutuksen erilliset opinnot)

Jos haluat toimittaa hakijapalveluihin paperimuodossa olevia asiakirjoja, lähetä asiakirjat postitse tai kuriiripalvelulla tai tuo asiakirjat itse. Jos toimitat asiakirjoja paperimuodossa, merkitse aina kirjekuoreen, mitä hakua liitteesi koskevat.

Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt:

Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä.  

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Suomessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rakennerahastotehtävät on keskitetty neljälle alueelliselle ELY-keskukselle. Itä-Suomessa rakennerahastotehtäviä hoitaa Etelä-Savon ELY-keskus. Vaikka hallinnontia on keskitetty, toimivat asiantuntijat edelleen maakunnissa.