Pitääkö työpaikalla olla luottamusmies

Pitääkö työpaikalla olla luottamusmies

Yrittäjät ihmeissään: Tarvitaanko viiden työntekijän yrityksessä luottamusmiestä?

– Me esitämme, että jos henkilöstö haluaa valita edustajan, sen täytyy olla mahdollista valita myös muu kuin luottamusmies, Suomen yrittäjien työelämä- ja lainsäädäntöyksiköstä vastaava johtaja Janne Makkula sanoo.

Tuore luottamusmies Mari Pyykkö: ”Minulle on tärkeää, että kaikkia kohdeltaisiin työelämässä samanarvoisesti”

Tuore luottamusmies Mari Pyykkö: ”Minulle on tärkeää, että kaikkia kohdeltaisiin työelämässä samanarvoisesti”

Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, voit selvittää liiton asiantuntijoiden kanssa, kuinka luottamusmies valitaan. Jos työpaikalla ei ole mahdollista valita luottamusmiestä, voivat työntekijät valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Valtuutetun tehtävät ja toimivalta määräytyvät työsopimuslain ja muun työlainsäädännön perusteella. Ne eivät ole yhtä laajat kuin luottamusmiehellä.

Työntekijöiden edustajat suurten yritysten hallintoelimissä

Työntekijöiden edustajat suurten yritysten hallintoelimissä

Luottamusmies edustaa työpaikalla paitsi ammattiliittoa myös työehtosopimusta. Hänet valitsevat tehtävään työpaikan ammattiliittoon järjestäytyneet työntekijät. SAK:laisissa ammattiliitoissa toimii yhteensä noin 40 000 luottamusmiestä.

Pakollinen luottamusmies? Ei missään nimessä, sanovat yrittäjäjärjestöt

Pakollinen luottamusmies? Ei missään nimessä, sanovat yrittäjäjärjestöt

Jo itse irtisanoutuu niin kyllä työvoimatoimikunnalle täytyy olla erittäin hyvät perustelut jotta karenssia ei tule.Lisäksi eri työvoimatoimikunnat saattavat antaa hyvinkin erilaisia päätöksiä samantyyppisistä asoista joten mitään yksiselitteistä vastausta ongelmaasi ei voi antaa

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinta

Työsuojeluvaltuutettujen valintaan ja tehtäviin liittyvistä asioista säädetään niin kutsutussa valvontalaissa. Monen alan työehtosopimuksessa on sovittu tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus työkokeilun järjestämiseen

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus työkokeilun järjestämiseen

Työnantajalla on velvollisuus antaa luottamushenkilölle laissa määriteltyjä, yritystä koskevia tietoja joko oma-aloitteisesti tai pyynnöstä. Tietojen antoon ei tarvitse liittyä neuvotteluvelvoitetta, tarkoituksena voi olla vain informoida luottamushenkilöä ja hänen edustettaviaan. Toisinaan tietojen saaminen saattaa vaatia luottamushenkilöltä aktiivista otetta pyytää tietoja.

4 § Luottamusmiehen valinta ja toimikausi

4 § Luottamusmiehen valinta ja toimikausi

Luottamusmiesjärjestelmä on yhteistoimintajärjestelmä, jonka tarkoi­tus on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, työnanta­jan ja viranhaltijan/työntekijän välillä syntyvien erimielisyyksien tar­koituksenmukaista, oikeudenmukaista ja nopeaa selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Yhteistoimintalain soveltamisala ja sen osapuolet

Luottamusmiehen asema perustuu lakeihin, työehtosopimuksiin ja ennen kaikkea edustamiensa työntekijöiden luottamukseen. Vaikka hän onkin yksi työpaikkansa ammattilaisista, niin useimmat meistä uskovat hänen osaavan lait ja työehtosopimukset sekä niiden tulkinnat juuri minua koskevissa asioissa. Ja vaikka hän ei osaisikaan nyt, niin hän selvittää asian minun puolestani.

Aiheettomia varoituksia jaetaan aiempaa helpommin – Luottamusmiestä syytettiin liian pitkästä puhelusta yöhoitajalle

Varoitusten määriä ja syitä ei tilastoi kukaan. Kunnollista tutkimustakaan työpaikkojen varoituskäytännöistä ei ole tehty Suomessa. Työoikeuden asiantuntijat pitävät silti selvänä, että kiristyvän työtahdin vuoksi varoitusten määrä on pikemminkin nousussa kuin laskussa.