Peruspäiväraha

Peruspäiväraha

Peruspäiväraha, ansiosidonnainen vai työmarkkinatuki? Lue, miten työttömän etuudet toimivat

Työaikasi on pitänyt olla vähintään 18 tuntia viikossa ja palkkasi työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 236 € / kk, jos työehtosopimusta ei ole. Kela tarvitsee peruspäiväraha-anomustasi varten palkka- ja työtodistuksesi.

Mikä on työssäoloehto ja kuinka se täyttyy?

Mikä on työssäoloehto ja kuinka se täyttyy?

Lisäksi tietyillä ehdoilla henkilöt, jotka ovat saaneet työssäoloehdon täyteen 58-vuotiaina tai sitä vanhempina, voivat saada peruspäivärahaa 500 päivän ajan. Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen.

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Rajoituksia alle 25-vuotiaille hakijoille

Työttömyysturva tarkoittaa rahallista tukea, jota saat työttömyyden aikana. Työttömyysturvaa kutsutaan usein myös nimellä työttömyystuki tai työttömyysetuus. Voit saada tukea myös lomautuksen aikana.

Työttömän peruspäiväraha nousee 20 e/kk – näin paljon se nostaa ansiosidonnaista vuonna 2020

Työttömän peruspäiväraha nousee 20 e/kk – näin paljon se nostaa ansiosidonnaista vuonna 2020

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työttömyysetuuksia haetaan työttömyyskassalta ja Kelalta

Työtön työnhakija voi saada joko Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työttömyyskassan jäsenilleen maksamaa ansiopäivärahaa. Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan muutoin samoin perustein, mutta ansiopäiväraha edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Jos yrittäjä ei ole työttömyyskassan jäsen, hän on voi saada työssäoloehdon täytyttyä KELAn peruspäivärahaa 32,40 euroa/päivä 400 päivän ajan. Jos työssäoloehto ei taas ole täyttynyt tai yrittäjä on jo saanut tukea 400 päivän ajan, hän voi saada KELAn peruspäivärahan suuruista työmarkkinatukea.

Yrittäjä: Miten YEL-vakuutus turvaa, jos jäät työttömäksi?

Yrittäjä: Miten YEL-vakuutus turvaa, jos jäät työttömäksi?

Suojaosaa miettiessä kannattaa huomata, että suojaosan tulo ilmoitetaan bruttona. 300 euron bruttoansioista menee siis vielä osa ennakkopidätystä ja työntekijän sosiaaliturvamaksuja. Jos saa peruspäivärahaa ja ansaitsee kuukaudessa bruttona 300 euron suojaosan verran, jää käteen kuukaudessa nettona noin 250 euroa ylimääräistä pelkkään peruspäivärahaan verrattuna.

Peruspäiväraha, maksajana joko KELA tai JHL:n työttömyyskassa

Työtön työnhakija voi saada Kelasta työttömän peruspäivärahaa. Peruspäivärahaa voi saada, jos ◦on ollut palkkatyössä 10 kuukautta viimeisen kahden vuoden ja neljän kuukauden aikana (siis 28 kuukauden aikana) ◦on toiminut kaksi vuotta yrittäjänä edellisten neljän vuoden aikana.

Ansiosidonnaista vai peruspäivärahaa? Työtön voi hakea tukea kassasta tai Kelasta

Jos jäät työttömäksi, sinut lomautetaan tai olet yrittäjä vailla töitä, ilmoittaudu heti TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Sen jälkeen voit hakea työttömyystukea Kelasta tai työttömyyskassasta.