Perehdytys lainsäädäntö

Perehdytys lainsäädäntö

Perehdyttäminen parantaa työturvallisuutta

Työn vastaanottajan on ennen työn aloittamista riittävän tarkasti määriteltävä vuokratyön edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet sekä ilmoitettava ne vuokratyöntekijän työnantajalle. Tämän on ilmoitettava työntekijälle edellä tarkoitetuista seikoista ja erityisesti varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön.

Erityistä vaaraa aiheuttavissa töissä vaaditaan pätevyys

Erityistä vaaraa aiheuttavissa töissä vaaditaan pätevyys

Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja perehdyttää työntekijöitä ennen uuden tehtävän aloittamista ja ennen uusien työvälineiden ja työ- ja tuotantomenetelmien käyttöön ottamista. Perehdyttäminen sekä sen jälkeinen opetus ja ohjaus koskevat erityisesti työn haitta- ja vaaratekijöiden aiheuttaman terveysvaaran välttämistä. Työnantajan on myös seurattava annettujen ohjeiden noudattamista ja puututtava siihen, jos työntekijä ei niitä noudata.

Hyvän rekrytoinnin voi pilata huonolla perehdytyksellä

Hyvän rekrytoinnin voi pilata huonolla perehdytyksellä

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta – Huolehdi 5 avainkohdasta

Onnistunut perehdytys sitouttaa ja parantaa tuottavuutta – Huolehdi 5 avainkohdasta

Perehdytys koskee myös vanhoja työntekijöitä. Työnopastus auttaa työpaikan sisällä uuteen tehtävään siirtyvää työntekijää tutustumaan henkilökohtaisiin tehtäviin, vastuisiin, vaatimuksiin ja edellytyksiin. Tehtävien ja työolosuhteiden muuttuessa työntekijät on opastettava uusiin asioihin. Muutostilanteessa työntekijä joutuu sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja myönteisetkin muutokset voivat aiheuttaa henkistä kuormittumista.

Työnopastus on parasta ennakoivaa työturvallisuustoimintaa

Työnopastus on parasta ennakoivaa työturvallisuustoimintaa

ReadSpeaker on globaali puheteknologian asiantuntija, joka tarjoaa useita kymmeniä kieliä ja luonnollisenkaltaisia ääniä. Yhtiö tuottaa luonnollisimmat synteettiset äänet markkinoilla käyttämällä alan johtavaa ReadSpeaker ja VoiceText -teknologiaa hyödyntäen seuraavan sukupolven syväoppimisteknologiaa (Deep Neural Network). ReadSpeaker on osa HOYAn Memory Disk -jaostoa ja yrityksellä on tuhansia asiakkaita ja miljoonia käyttäjiä 65 maassa.

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Miksi henkilöstöä koskeviin ohjeistuksiin ja prosesseihin kannattaa panostaa?

Henkilöstö on asiantuntijayrityksen tärkein voimavara. Henkilöstöstä huolehtiminen, etujen tarjoaminen, työpanoksesta sopiminen, palkitseminen, sitouttaminen, kehittäminen ja poikkeustilanteissa tukeminen ovat toimia, joita yrityksen tulee jatkuvasti kehittää.

Perehdytys on jokaisen lakisääteinen oikeus

Perehdytys on jokaisen lakisääteinen oikeus

Koulutuspaikkakyselyssä verrattiin erikoistuvien lääkärien saamaa perehdytystä heidän vastauksiinsa siitä, kuinka uupuneiksi he kokivat itsensä työpäivän jälkeen. Kerran viikossa tai useammin itsensä lopen uupuneiksi työpäivän jälkeen kokeneet olivat saaneet heikomman perehdytyksen useammin kuin harvemmin itsensä uupuneiksi kokeneet. Hyvällä perehdytyksellä on siis suora yhteys myös työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

Työnantajalla on oltava työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Työturvallisuuden edistäminen osana työmaiden arkea – sähköinen perehdytys ja pätevyyksien hallinta

Työtapaturmien osalta rakennusala on tilastojen kärjessä. Työtapaturmien määrä vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, työpaikan viihtyvyyteen sekä yrityksen brändiin. Vaikka työturvallisuus rakennusalalla on monissa yrityksissä otettu osaksi jokapäiväistä toimintaa, kaikilla ei kuitenkaan ole riittäviä työkaluja hoitaa työturvallisuusasioita tehokkaasti. Uudet sähköiset työkalut auttavat dokumentoimaan tehtyjä toimenpiteitä ja helpottavat arkea työmailla.