Paperin valmistus vaiheet

Paperin valmistus vaiheet

Paperin valmistus (manufacturing of paper)

Paperin valmistuksessa puu ensinnä kuidutetaan massatehtaalla, mikä tarkoittaa puukuitujen irrottamista toisistaan joko kemiallisesti tai mekaanisesti. Sen jälkeen kuidutetusta puusta tehdään massaa kuivaamalla veden ja kuitujen seos. Massa voi olla mekaanista massaa, jolloin kuidut on erotettu toisistaan mekaanisesti joko hieromalla tai hiertämällä, tai sellua, jolloi puukuidut on erotettu toisistaan keittämällä puuta keittokemikaaleissa.

PAPERIN VALMISTUS JA ERILAISET PAPERIT, Oppimateriaali 3-6 luokille

PAPERIN VALMISTUS JA ERILAISET PAPERIT, Oppimateriaali 3-6 luokille

T5 “ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen. (POPS 2014.)”

 Massan- ja paperinvalmistus

Massan- ja paperinvalmistus

Asiantuntijamme pyrkivät kanssasi yhdessä löytämään sopivimman ja kustannustehokkaimman kaasujärjestelmän, joka perustuu puhtaudelle, virtaukselle, tilavuudelle ja turvallisuudelle asettamiisi vaatimuksiin.

Prosessiteollisuuden perustutkinto, paperi- ja selluteollisuuden osaamisala

Prosessiteollisuuden perustutkinto, paperi- ja selluteollisuuden osaamisala

Prosessinhoitajana työskentelet paperiteollisuuden tuotannossa, kuten massanvalmistuksessa sekä paperin ja kartongin valmistuksessa sekä niiden jatkojalostuksessa. Prosessinhoitajana tunnet massojen valmistuksen sekä paperin ja kartongin valmistuksen vaiheet ja osaat toimia jossakin massan, paperin ja kartongin valmistus- tai jalostusprosessin työtehtävissä tai prosessin osassa. Osaat suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Osaat tehdä voiteluhuoltoja ja muita prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huoltoja. 

Esitys aiheesta:

Esitys aiheesta: ”Elinkaariajattelu ja rakentaminen”— Esityksen transkriptio:

Erityisesti valkoista paperia valmistettaessa kemiallisen tai mekaanisen massan valio kaisu on usein välttämätöntä. Tämä valkaisu tehdään kemikaaleilla, joiden tehtävänä on joko liuottaa ja poistaa osa ligniinistä tai poistaa siitä väri. Näitä kemikaaleja ovat klooridioksidi, vetyperoksidi ja otsoni kemiallisille massoille ja vetyperoksidi mekaanisille massoille. Valkaistujen mekaanisten massojen ligniinijäämä on paljon suurempi kuin valkaistujen kemiallisten massojen, koska suurin osa ligniinistä jää 15 kuituihin (E. Cannell ja R. Cockram, PPI, toukokuu 2000, s. 51-61).

                                           Mistä paperi on valmistettu? Paperinvalmistustekniikka, miten se valmistetaan jätepaperista.

                                          Mistä paperi on valmistettu? Paperinvalmistustekniikka, miten se valmistetaan jätepaperista.

Jos päätät peruskoulun tai lukion keväällä, voit hakea koulutukseen yhteishaussa. Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Nopea katsaus laminaatin tuotantoprosessiin

Nopea katsaus laminaatin tuotantoprosessiin

Gustaf Adolf Serlachius perusti Mäntän tehtaan vuonna 1868. Tehdas valmisti alunperin puuhioketta, mutta yritys käynnisti wc-paperin valmistuksen vuonna 1908 ja tiivispaperin valmistuksen 1924.

Väärinymmärtäminen sekoittaa elämämme – kuvittelemme ymmärtävämme toisiamme, mutta se on harhaa

Jos kirjaa myydään noin 100.000 kappaletta, sen painamiseksi on kaadettava yli 400 vankkaa puuta. Paperia kuluu 45 tonnia eli 100 rullaa. Vettä kuluu yhtä paperitonnia varten todella paljon, sillä puukuitu on alkuvaiheessa yli 90 prosenttisesti vettä ennen paperiksi kuivattamista.

Sellu- ja paperiteollisuuden vaativiin tarpeisiin Valkeakoskelta

Tuotannossa työskentelee 71 vakituista työntekijää. Kun tilauksia on paljon, projektiin palkataan osa-aikaisia työntekijöitä lisäavuksi. Shuktarassa on oma suunnittelija, joka osallistuu myös hallintotehtäviin. Yhteensä hallinnossa työskentelee viisi ihmistä, joista yksi on nainen. Seitsemän tuotantotyöläistä ja kaksi hallinnon edustajaa muodostaa työryhmän (Producer Management Committee), jonka kautta työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Käytäntö on sama kaikissa Prokritee-järjestön tuottajaryhmissä.