Pam lomaraha laskuri

Pam lomaraha laskuri

Lomakausi lähestyy – milloin voin pitää vuosilomani?  

Työntekijälle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta, joka on aina 1.4. – 31.3. Jos työsuhde on kestänyt 31.3. mennessä alle vuoden, lomapäiviä kertyy 2 arkipäivää, tai jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt yli vuoden, kertyy 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät pyöristetään aina ylöspäin.

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Mikä on lomaraha? Näin lomarahan määrä lasketaan – katso esimerkki

Lomaraha sekoitetaan joskus lomakorvaukseen, joka tarkoittaa korvausta pitämättä jääneestä lomasta. Samoin sekaannusta aiheuttaa lomarahan alkuperäinen nimi lomaltapaluuraha. Nykyään lomarahalla tarkoitetaan yleensä myös lomaltapaluurahaa, tosin joissakin työehtosopimuksissa tunnetaan edelleen erikseen lomaraha ja lomaltapaluuraha.

Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia

Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin eikä sitä näin ollen koske vuosilomalain laskentasäännöt, ellei erikseen ole näin sovittu. Niinpä sovittaessa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, kannattaa tarkistaa, ettei lauantaita lasketa mukaan vaihdettuihin vapaapäiviin, vaikka ne vuosilomaa laskettaessa lasketaan lomapäiviksi.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan suuruus lasketaan ajalta 1.7.–31.12. Sinulle maksetaan tulospalkkio 3 000,00 €, joka on kertynyt ajalta 1.1.–31.12. Päivärahan laskennassa otetaan huomioon 50 % maksetusta tulospalkasta eli 1 500,00 €.

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Ennen lomauttamista kohdan 2. perusteella työnantajan on selvitettävä mahdollisuus järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta lomautuksen vaihtoehtona. On todennäköistä, että koronavirusta koskevassa tilanteessa muun työn tai koulutuksen tarjoamismahdollisuuksia ei useinkaan ole. Asia tulee kuitenkin käydä etukäteen läpi.

Siivous- ja kiinteistöalan työehtosopimus

Siivous- ja kiinteistöalan työehtosopimus

Työehtosopimuksessa on sovittu yhteisistä pelisäännöistä, joissa alalla työskenteleville työntekijöille taataan asialliset ehdot ja kohtelu. Työehtosopimus sitoo kaikkia alalla työskenteleviä työntekijöitä, riippumatta siitä kuka heidän työnantajansa on tai kuuluvatko työntekijät itse mihinkään liittoon.

Työttömyyskassaan tulleita kysymyksiä lomautuksesta

Työttömyyskassaan tulleita kysymyksiä lomautuksesta

Voi siis olla, että alallasi, yrityksessäsi tai työsopimuksessasi ei lomarahaa tunneta, joten et sitä voi saada. Suomessa se on kuitenkin hyvin yleinen, joten todennäköisesti se sinulle kuuluu. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa omista sopimuksista ja työnantajan käyttämistä yleisistä käytännöistä. Voit myös itse sopia lomarahasta työsopimusta tehdessä ja silloin onkin paras aika tuoda se pöytään.

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä, jos se olisi muutoin ollut työntekijän normaali työpäivä. Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimusten mukaan, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen menetystä ansiosta arkipyhän takia lyhentyvän työviikon takia. Lisäksi jotkut työehtosopimusratkaisut voivat sisältää määräyksiä työajan pidennyksestä, jotka tuovat työeh-tosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys voidaan toteuttaa muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

Rinne: PAMin kannattaisi vielä neuvotella

Hakijan päiväpalkka on 100 €. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä 5 000 € ns. kultaisena kädenpuristuksena. Korvaus jaksotetaan päiväpalkan mukaan: 5 000 € / 100 € = 50. Näin hakijalle ei makseta päivärahaa 50 päivän (ma-pe) ajalta työsuhteen päättymisestä lukien.