Palvelualojen työnantajat palta

Palvelualojen työnantajat palta

Taloushallintoalan työriidassa saatiin neuvottelutulos – Ertolla jäsenäänestys

Yrityksen Tietovahti -palvelun avulla seuraat yrityksen taustatietoja, luottoluokitusta sekä imagomielikuvaa. Palvelu sopii hyvin oman yrityksen tietojen valvomiseen, mutta sen avulla voi seurata myös yhteistyökumppanin tai esimerkiksi kilpailijan tietoja.

Kokemuksia yrityksestä Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Kokemuksia yrityksestä Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Työehtosopimusta ei sovelleta yrityksen ylimpään johtoon tai näihin rinnastettaviin henkilöihin eikä yksittäisen toimipaikan johtajaan. Sopimus ei myöskään koske yrityksen keskusyksikössä tai vastaavassa elimessä työnantajan edustajina työsuhdeasioita hoitavia henkilöitä.

Palvelualan syksy alkaa synkästi: joka kymmenes palveluyritys pelkää konkurssia – Lapin-matkailun suuryhtiö aloittaa 2 000 ihmisen yt-neuvottelut

Palvelualan syksy alkaa synkästi: joka kymmenes palveluyritys pelkää konkurssia – Lapin-matkailun suuryhtiö aloittaa 2 000 ihmisen yt-neuvottelut

Liiton ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa solmimat työehtosopimukset on vahvistettu yleissitoviksi työehtosopimuksiksi. Yleissitovuus antaa tulevaisuudessa hyvän pohjan edunvalvontatyölle matkustajaliikenteen avautuessa kilpailulle. Markkinoille tulevien yritysten on noudatettava työehtosopimusten alaisten työtehtävien osalta työehtosopimusten ehtoja.

Palvelualan syksy alkaa synkästi: joka kymmenes palveluyritys pelkää konkurssia – Lapin-matkailun suuryhtiö aloittaa 2 000 ihmisen yt-neuvottelut

Palvelualan syksy alkaa synkästi: joka kymmenes palveluyritys pelkää konkurssia – Lapin-matkailun suuryhtiö aloittaa 2 000 ihmisen yt-neuvottelut

Palvelualojen työnantajat Palta ry ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry saivat päätökseen kilpailukykysopimuksen mukaiset soveltamisneuvottelut, jotka koskivat rautatiealan työntekijöiden työehtoja. Kaikki työehtosopimuksen mukaiset työajat pitenevät 24 tunnilla.

Kirkon alat ry:n ja PALTA ry:n suositus vapaakristillisille yhteisöille

Kirkon alat ry:n ja PALTA ry:n suositus vapaakristillisille yhteisöille

Hengellinen työ, esimerkiksi pastoraalinen työ ja seurakuntatoimitukset, ei kuulu työaikasääntelyn alaan. Lisäksi työn luonteeseen kuuluu työskentely kirkollisina juhlapyhinä, mikä otetaan huomioon työn ja vapaa-ajan suunnittelussa. Työaikalakia ei myöskään sovelleta esimerkiksi johtavassa asemassa oleviin henkilöihin.

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf

Palvelualojen työnantajat PALTA ry, Arbetsgivarna för servicebrancherna PALTA rf

YTN:n EPA-sektori muodostuu yrityksistä ja liikelaitoksista, jotka ovat järjestäytyneet Palvelualojen työnantajat Palta ry -työnantajajärjestöön. Aiemmin työnantajajärjestönä oli Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry eli LTY.

Ylen pätkätyöläisten asema kohenee, Maikkarilla iloitaan palkankorotuksista

Ylen pätkätyöläisten asema kohenee, Maikkarilla iloitaan palkankorotuksista

IAU:n ja Finavian välinen kiista koskee maahuolintayhtiö Airprossa käytössä olevia työehtoja. Ne ovat IAU:n mukaan heikompia, kuin sen solmima yleissitova työehtosopimus. IAU:n mukaan PALTAn haastehakemus jarruttaa koko kiista sovittelua.

Palvelut teollisuuden keskeinen kilpailuetu globaaleilla markkinoilla

Viimeaikaiset muutokset palveluissa haastavat asenteidemme ja ajattelumme ohella myös tilastoinnin ja elinkeinopolitiikan. Palvelujen yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut ja muuttunut: Kiviriipan sijaan palvelut tulee nähdä tuottavuuskasvun moottorina, todetaan ETLAn tuoreessa tutkimuksessa

– Nämä neuvottelut käydään Palvelualojen työnantajien Paltan ja Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n välisenä, ja toivon että ne sellaisena pysyvätkin, sanoo Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen osapuolet pitävät tärkeänä, että epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin etsitään yhdessä ratkaisuja ja luodaan alalle soveltuvia pelisääntöjä ja toimintamalleja.