Palta työehtosopimus 2018

Palta työehtosopimus 2018

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus

Ammattiliittona JHL neuvottelee ja sopii yli neljäkymmentä yksityisten alojen työehtosopimusta. Rakenteeltaan yksityisten alojen työehtosopimukset vaihtelevat huomattavasti sopimusaloittain. Osa on hyvin pelkistettyjä, kun taas joillakin sopimusaloilla on sovittu työehtosopimuksilla palvelussuhteen ehdoista hyvinkin yksityiskohtaisesti.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Monet itsestään selviltä tuntuvat edut on sovittu työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi työaika, palkat, palkankorotukset, lomat ja sairausajan palkka. Tesseissä moni asia on sovittu paremmin kuin laki edellyttää eli niiden ansiosta työehdot ovat paremmat kuin ilman sopimusta. Työntekijöiden ei siis tarvitse neuvotella työehdoistaan yksin työnantajan kanssa, vaan ammattiliitto sopii ne hänen puolestaan. Näin myös varmistamme, että kaikki voivat työskennellä reiluilla ehdoilla. 

Kiista työehtosopimuksen soveltamisalasta ratkesi: Kotidatassa noudatetaan Kaupan liito...

Kiista työehtosopimuksen soveltamisalasta ratkesi: Kotidatassa noudatetaan Kaupan liito…

Uusi sopimus on kolmivuotinen, 1.2.2018- 31.1.2021, joista kolmas vuosi on niin sanottu optiovuosi. Neuvottelutulos on kustannustasoltaan ja palkkaratkaisultaan työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja se sisältää myös tekstimuutoksia.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 1.4.2020 – 31.3.2022 hyväksytty

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 1.4.2020 – 31.3.2022 hyväksytty

Vuoden 2019 korotusperiaatteet ja korotuksen 1,6 %:n määrä ovat samat kuin vuonna 2018 kuitenkin niin, että käytettäessä yrityskohtaista erää vuonna 2019 yleiskorotuksen suurus on 1,0 % ja yrityskohtaisen erän suuruus 0,6 %.

TES-osapuolet kutsuttu viime hetken sovitteluun keskiviikkona 16.5.2018

TES-osapuolet kutsuttu viime hetken sovitteluun keskiviikkona 16.5.2018

Edustavuuden kannalta on siis suuri merkitys sillä, kuinka moni työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevista työntekijöistä on järjestäytynyt eli on jäsenenä työehtosopimuksen neuvottelevassa oman alan ammattiliitossaan ja siten normaalisitovuuden piirissä. Mikäli yrityksessä ei sovelleta mitään työehtosopimusta, jää työehdoista sopiminen yksittäisen työntekijän harteille.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Uusin neuvottelutulos 10.3.2020 löytyy täältä.

Uusin neuvottelutulos 10.3.2020 löytyy täältä.

Kaupunkien raitioliikenteeseen saattaa jatkossa tulla entistä enemmän yksityisiä yrityksiä, kun liikennettä avataan kilpailulle. Tampereella raitiovaunuliikenne alkaa vuonna 2021, mitä ennen kilpailutetaan muun muassa liikenteen operointi. Alkuvaiheessa kilpailutus koskee noin 80 henkeä.

Järjestäytynyt ja järjestäytymätön työnantaja

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa usein jokin Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitoista ja työntekijöitä taas jokin SAK:n, STTK:n tai Akavan liitoista. Julkisella sektorilla sopijaosapuolia ovat työntekijöiden ammattiliitot ja Kuntatyönantajat (KT), Valtion työmarkkinalaitos tai myös Kirkon työmarkkinalaitos.

Ammattiliitto syyttää työnantajaa ylimielisyydestä

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.