Palta palkankorotukset 2017

Palta palkankorotukset 2017

Kiista työehtosopimuksen soveltamisalasta ratkesi: Kotidatassa noudatetaan Kaupan liito…

Palkkoja korotetaan vuoden 2018 alussa 1,6 prosenttia, josta 1,2 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia yrityskohtaisena eränä. Toisena sopimusvuotena palkkoja korotetaan 1.1.2019 myös 1,6 prosenttia, josta yleiskorotuksen suuruus on 0,9 prosenttia ja yrityskohtainen erä 0,7 prosenttia. Sopimus on kustannustasoltaan yleisen linjan mukainen.

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuolto

Suomen hiusyrittäjät ovat irtisanoneet hiusalan työehtosopimuksen ja sopimuksen voimassaolo ja yleissitovuus ovat päättyneet 31.10.2018 työtuomioistuimen tekemien ratkaisujen perusteella.

Järjestelyerä, järjestelyvaraerä, järjestelyvara, liittoerä, virastoerä

Järjestelyerä, järjestelyvaraerä, järjestelyvara, liittoerä, virastoerä

Järjestöt, jotka allekirjoittavat neuvottelujen jälkeen työehtosopimuksen. Yksityisen sektorin neuvotteluissa puhutaan allekirjoittajajärjestöistä.  Esimerkiksi yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa allekirjoittajajärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö.

Digiaika korostaa reilujen työehtojen merkitystä

Digiaika korostaa reilujen työehtojen merkitystä

Olen ylpeä siitä, että ERTO alisti logistiikan toimihenkilöiden työehdoista syntyneet neuvottelutulokset jäsenäänestyksessä hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. Tällaista jäsendemokratiaa korostavaa sitovaa ratkaisua en muista yhdenkään muun liiton tehneen. ERTO ja sen jäsenyhdistys Logistiikan toimihenkilöt ry ovat luomassa ennakkoluulottomasti jäsenlähtöistä työmarkkinakulttuuria.

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus

työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työehdot, jos he toimivat tämän sopimuksen palkkaryhmittelyn mukaisissa tai niihin rinnastettavissa töissä. Työehtosopimus on yleissitova ja sen piirissä työskentelee suurin osa IAU:n jäsenistä.

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Heltin HuoliLinjalta saat tukea työelämän vaikeissa tilanteissa ja muutoskohdissa

Teollisuuden sopimusaloja ovat muun muassa teknologiateollisuus, suunnitteluala, tieto-alat, energia-ala, kemianteollisuus, metsäteollisuus ja elintarviketeollisuus. Palvelualoja ovat esimerkiksi rahoitusala, vakuutusala, kaupan ala ja tietoala.

Uusi työsulku, vaikka osa tienaa jopa yli 10 000 €/kk – Palta: ”Lennonjohtajat haluavat muita aloja suuremmat korotukset”

Uusi työsulku, vaikka osa tienaa jopa yli 10 000 €/kk – Palta: ”Lennonjohtajat haluavat muita aloja suuremmat korotukset”

Velvollisuus noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta perustuu työsopimuslakiin. Sen mukaan työnantajan on noudatettava työsuhteissaan vähintään valtakunnallisen, kyseisellä alalla edustavana pidettävän, työehtosopimuksen määräyksiä.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Finnair ja lentäjät kolmivuotiseen sopimukseen

”Sopimuksessa on tarkistettu jotain lisiä ja se sisältää myös lisiä vuotuisten sovittujen lentotuntimäärärajojen ylityksistä. Osa näistä kustannusvaikutuksista poistuu kasvun myötä”, jatkoi Vauramo.