Palkan sivukulut kerroin 2018

Palkan sivukulut kerroin 2018

Työntekijän palkasta vähennettävät maksut

Työnantajasi maksaa oman osansa yhteiskunnan tukipilareita pystyssä pitävistä maksuista erikseen. Yritys maksaa tietenkin veroja, mutta tämän lisäksi yritys osallistuu myös työntekijöiden vakuuttamiseen sekä eläkkeiden ja työttömyysturvan rahoittamiseen. Maksuja kutsutaan joskus myös sosiaalivakuutusmaksuiksi, eivätkä ne normaalisti näy palkkakuitillasi.

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

*) Kiinteät kulut = Vuokra, sähkö, vesi, puhelimet, internet, tietokoneet, ohjelmalisenssit, mahdolliset muut tarvittavat lisenssit, vakuutukset, mahdolliset koneleasingit, lainanlyhennykset, kirjanpidolliset ja tilintarkastukselliset kulut eli kaikki kulut, joita yrittäjä saa kuukausittain yritystoiminnan pyörittämisestään maksaa.

Yhteenveto sosiaalivakuutus- ja työttömyysmaksuista

Työnantajan sivukulut kannattaa aina jo etukäteen palkkaamista miettiessään ottaa huomioon teetettävän työn hinta arvioidessaan. Nyrkkisääntönä kokonaiskustannuksia laskiessa voi bruttopalkan päälle lisätä työnantajan sivukuluina n. 25 % lisää. Eri alojen yleissitovista työehtosopimuksista voi tulla edellisen laskelman lisäksi muita eriä mukaan laskelmaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esim. lomarahat.

Palkkaus herättää kysymyksiä – kaksi ylitse muiden

Palkkaus herättää kysymyksiä – kaksi ylitse muiden

Työnantajalle tulee lisäkuluja myös sairauspoissaoloista, vanhempainvapaista, työturvallisuudesta, työterveyshuollosta, lomarahoista jne. Näitä TA-sivukuluja tulee yhteensä 30–100% lisää suhteessa bruttopalkkaan. Nyrkkisääntö on, että mitä isompi yritys sitä isompi on kerroin.

Omakustannushinnan laskeminen ja hyödyntäminen

Omakustannushinnan laskeminen ja hyödyntäminen

-Työsopimuksen irtisanomisaika puolin ja toisin. Yrittäjä voi periaatteessa itse päättää sopimuskumppaninsa, asiakkaansa ja myös päättää itse irtisanomisajoista. Mutta toki yrittäjääkin sitovat hänen tekemänsä sopimukset.

Maatalouden kannattavuus vaatimatonta 2018

Maatalouden kannattavuus vaatimatonta 2018

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kannattavuuskirjanpidon mukaan maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräinen yrittäjätulo kasvoi vuonna 2018 noin kahdeksan prosenttia, 17 500 euroon vuotta kohti. Suomen kaikkien maatalous- ja puutarhayritysten yrittäjätulosumma kasvoi 516:sta 529 miljoonaan euroon. Keskimääräinen kannattavuuskerroin nousi 0,4:stä 0,42:een. Kannattavuus on edelleen vaatimaton, minkä myös negatiivinen -1,6 prosentin kokonaispääoman tuotto osoittaa.

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien

Rakennusalan toimihenkilöiden sosiaalikulut ja niiden muutokset lukien

Kertoimen negatiivinen etumerkki selittyy oppimisella: kertyneen tuotantomäärän kasvaminen alentaa yksikkökustannuksia, koska tuotetta osataan valmistaa tehokkaammin. Koska mittayksiköiden esittäminen funktion määritelmässä usein hankaloittaa…

Onko väite Ruotsin työeläkemaksun edullisuudesta myytti?

Alla oleva kuvio 1. vastaa yleistä mielikuvaa naapurimaamme työeläkemaksujen edullisuudesta. Ruotsissa työnantajalta ja työntekijältä perittävä eläkemaksu näyttää olevan selvästi meidän TyEL-maksua matalampi. Kyseinen kuvio sisältää kuitenkin kaksi väärinkäsitystä, joiden oikaiseminen muuttaa kokonaiskuvaa merkittävästi.

Vastaus STM:ltä 36 tarkentavaan kysymykseeni aktiivimallista

Rekrytoinnin hintaan vaikuttaa luonnollisesti rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden määrä. On tärkeää huomata, että kustannuksia arvioitaessa on laskuihin huomioitava muidenkin kuin rekrytoinnista vastaavan henkilön työaika. Työtunteihin on laskettava mukaan kaikki henkilöt jotka osallistuvat sisäisiin tapaamisiin, haastatteluihin, työpaikan markkinointiin tai muihin rekrytointia edistäviin aktiviteetteihin.