Palkan sivukulut 2017

Palkan sivukulut 2017

Muutoksia palkan sivukuluihin ja muihin korvauksiin vuonna 2017

Vastaavasti joissakin kohdin työntekijän maksuja on korotettu. Lisäksi muutoksia tulee työtapaturmavakuutusmaksuun ja päivärahoihin sekä ateria- ja kilometrikorvauksiin. Alla on lueteltu keskeisimmät vuoden 2017 alusta voimaan tulevat muuttuneet maksut ja korvaukset.

Hahmotatko palkan sivukulut? Älä putoa palkkaamisen sudenkuoppaan

Hahmotatko palkan sivukulut? Älä putoa palkkaamisen sudenkuoppaan

Työntekijän palkkaaminen on yritykselle aina iso askel. Osaava työntekijä on kasvun avain, mutta huolimattomasti hoidettu palkkauspäätös on vaaran paikka. Palkan sivukulut nostavat nopeasti kokonaiskuluja.

Työnantajan sosiaali­vakuutusmaksut – työntekijän palkan lakisääteiset sivukulut

Työnantajan sosiaali­vakuutusmaksut – työntekijän palkan lakisääteiset sivukulut

Työnantajan sivukulut kannattaa aina jo etukäteen palkkaamista miettiessään ottaa huomioon teetettävän työn hinta arvioidessaan. Nyrkkisääntönä kokonaiskustannuksia laskiessa voi bruttopalkan päälle lisätä työnantajan sivukuluina n. 25 % lisää. Eri alojen yleissitovista työehtosopimuksista voi tulla edellisen laskelman lisäksi muita eriä mukaan laskelmaan. Tällaisia ovat tyypillisesti esim. lomarahat.

Täytyykö TyEL-maksu maksaa päivän kestävästä työstä?

Täytyykö TyEL-maksu maksaa päivän kestävästä työstä?

Tapaturmavakuutus on lakisääteinen työnantajan maksama vakuutus työntekijöiden työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutusyhtiöt määrittelevät omat maksunsa, ja niihin vaikuttavat työnantajan maksama palkkasumma ja toimialan ammattitauti- ja tapaturmariski. Toimistotyössä tapaturmavakuutusmaksu on alhainen verrattuna vaikkapa riskialttiimpiin rakennusalan töihin. Vakuutusmaksun määrä perustuu arvioituun ennakkopalkkasummaan ja vaihtelee 0,1–7 % välillä.

Työntekijän palkkaus ja palkanlaskennan perusteet

Työntekijän palkkaus ja palkanlaskennan perusteet

Tilintarkastuksen ammattilainen! Haemme uusia asiantuntijoita ja työkavereita joukkoomme. Tule tekemään vaikuttavaa valvontaa uudistuneessa organisaatiossamme! Ks. ilmoituksemme ja ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää! https://twitter.com/prh_fi/status/1298615641818243074

Onko teidän firmassa henkilöstörahasto? Tämän takia se on parempi tapa palkita kuin pelkkä bonus

Onko teidän firmassa henkilöstörahasto? Tämän takia se on parempi tapa palkita kuin pelkkä bonus

– Työnantaja voi siis antaa sivukulun työntekijän hyödyksi eli antaa tälle isompia palkkioita, liiketoimintajohtaja Anna Ylikorkala henkivakuutusyhtiö Mandatum Lifen palkitsemiseen erikoistuneesta tytäryhtiöstä Innovasta sanoo.

Palkkahallinnon muistilista vuodelle 2020

Palkkahallinnon muistilista vuodelle 2020

Kotitalouden maksama keskimääräinen palkka oli n. 1000 € ja mediaani n. 600 €. Vaihtelua on paljon, koska rakentamisesta ja remontoinnista maksetaan tyypillisesti isommista töistä, mutta esim. lastenhoidossa voi olla kyse vain yhden illan työstä. Tämä näkyy keskipalkoissa: rakentamisessa keskimääräinen maksettu palkka oli 1500 €, mutta lastenhoidossa ja kotisiivouksessa keskimääräinen palkanmaksu oli n. 250 €. Siivousta tehdään paljon myös kertaluonteisesti, kuten kevätsiivous tai ikkunoiden pesu.

Onko väite Ruotsin työeläkemaksun edullisuudesta myytti?

Alla oleva kuvio 1. vastaa yleistä mielikuvaa naapurimaamme työeläkemaksujen edullisuudesta. Ruotsissa työnantajalta ja työntekijältä perittävä eläkemaksu näyttää olevan selvästi meidän TyEL-maksua matalampi. Kyseinen kuvio sisältää kuitenkin kaksi väärinkäsitystä, joiden oikaiseminen muuttaa kokonaiskuvaa merkittävästi.

2017: Jäsenmaksu alenee, toiminta laajenee

EU:n raportin mukaan itsensä työllistäjien osuus EU:n työvoimasta on noin 12 %. Suomessa itsensä työllistäjien osuus työvoimasta on noin kuusi prosenttia eli puolet EU:n keskiarvosta. Itsensä työllistäjät, ne jotka eivät toimi työnantajina, työskentelevät viikossa 42 tuntia eli viisi tuntia enemmän kuin työsuhteiset. Vaikka itsensä työllistäjät tekevät työsuhteisia pidempää työaikaa, tienaavat vähemmän ja heillä on huonommat mahdollisuudet esim. kouluttautumiseen, ovat he tyytyväisempiä työhönsä kuin työsuhteessa olevat.