Pakkasraja rakennustyö

Pakkasraja rakennustyö

Rakennustöissä erilaisia pakkasrajoja – betonityöt seisahtuvat -15 asteessa

Työmaan ja eri työtehtävien pakkasrajoista päätettäessä on syytä huomioida alueen ilmasto-olot kuten tuulisuus. Erot voivat olla suuria rannikon, sisämaan ja pohjoisen välillä. Ne työkohteet, joissa pakkasrajat on määritelty asianmukaisesti jo hyvissä ajoin syksyllä, ovat yleensä asettaneet rajat – 15 C ja – 20 C asteen haarukkaan. Työtehtäväkohtaisesti raja voi olla huomattavasti alhaisempikin esim. julkisivurappaus ja muuraus jolloin käytettävät materiaalit asettavat käyttölämpötilan vähimmäisrajat.

Pakkasrajasta sovittava rakennustyömailla

Pakkasrajasta sovittava rakennustyömailla

Lämpömittari on viime aamuina näyttänyt Hämeessä -30 astetta ja ylikin. Kovasta pakkasesta joudutaan kärsimään muun muassa rakennustyömailla. Työ hidastuu ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Rakennusliitosta neuvotaan, että pakkasraja tulee määritellä työmaakohtaisesti.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Osallistu keskusteluihin kirjautumalla palveluun.

Sääesteellä tarkoitetaan vain rakennus- ja metsäalalla TES:n alaisuudessa tapahtuvaa työnteon estymistä, joka johtuu yksinomaan ja välittömästi pakkasesta ja jonka ajalta työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista palkanmaksuvelvollisuutta. Sääesteenä ei lain mukaan pidetä muualla kuin rakennus- ja metsäalalla tapahtuvaa työnteon estymistä, vaikka se johtuisikin pakkasesta.

Rakennusalan alihankkijoilta piut paut pakkasrajoille – kärsiikö laatu?

Rakennusalan alihankkijoilta piut paut pakkasrajoille – kärsiikö laatu?

Pakkasrajoja ei kunnioiteta rakennusalalla varsinkaan pienemmillä rakennustyömailla, joissa töitä on ketjutettu useilla alihankkijoilla. Asiasta kertovassa Rakennusliitossa tätä pidetään syystäkin ongelmallisena.

Kylmässä työskentely tekee kömpelöksi ja heikentää tarkkaavaisuutta - 5 vinkkiä: näin rakennustyö onnistuu pakkasella

Kylmässä työskentely tekee kömpelöksi ja heikentää tarkkaavaisuutta – 5 vinkkiä: näin rakennustyö onnistuu pakkasella

Olemme uudistaneet rakentamisen vanhoja, hitaita ja kalliita toimintatapoja sekä tuoneet suunnitteluun ja rakentamiseen lisää tehokkuutta uusilla, sarjatuotantoon soveltuvilla innovatiivisilla ratkaisuilla kuten moduuleilla ja elementeillä.

Kylmän vaikutus toimintakykyyn ja terveyteen

Kylmän vaikutus toimintakykyyn ja terveyteen

Kylmäaltistumiseksi katsotaan työskentely alle 10 plusasteen lämpötilassa. Työntekijät altistuvat kylmälle esimerkiksi maa- ja metsätaloudessa, rakennusalalla, elintarviketeollisuudessa sekä ahtaus- ja varastotyössä.

1 Lainsäädännön valmistelun tarpeesta ja toteuttamisesta yleisesti

1 Lainsäädännön valmistelun tarpeesta ja toteuttamisesta yleisesti

Lämpöoloilla tarkoitetaan työskentelypaikan ilman lämpötilaa, kosteutta ja virtausnopeutta sekä lämpösäteilyä. Nämä fysikaaliset olosuhteet vaikuttavat osaltaan siihen, miten työntekijä kuormittuu työssään. Lisäksi kuormitukseen vaikuttavat työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet, tottuminen kuumaan tai kylmään sekä työn raskaus ja tauotus. Myös vaatetuksella voi olla merkittävää vaikutusta lämpö- tai kylmäkuormitukseen. Kun työtä tehdään poikkeuksellisen kuumassa tai kylmässä, työn kuormitus lisääntyy, tapaturmavaara kasvaa ja työn terveydelliset haitat voivat lisääntyä.

Jari Haatanen työskentelee säässä kuin säässä 90 metrissä, mutta haaveilee jo pitkien kalsareiden keleistä

Utti-Keltakangas rinnakkaisvesijohdon rakennustyöt käynnistyivät lokakuun 2017 alkupäivinä. Rakennuttajana on Kymenlaakson Vesi Oy ja pääurakoitsijana toimii TYL Utti (työyhteenliittymä Kreate Oy ja Lännen Alituspalvelu Oy). Urakkasumma on 3,65 M€. Nyt rakennettava loppuosuus rinnakkaisvesijohdolle lisää vedenjakeluvarmuutta runkovesijohtojen mahdollisten häiriötilanteiden varalta, sillä kahden toisiaan täydentävän runkovesijohdon käytöllä vesi voidaan johtaa toista linjaa pitkin osakaskuntiin. Urakka valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Seinärakenteet – valmiit kivielementtirakenteet

Ennen rakennusliikkeen suorittamia vuositakuukorjauksia uudisrakennuksen puutteet on syytä selvittää mahdollisimman tarkoin. Yhtiön asukkaiden laatimien puutelistojen tueksi myös ammattilaisen suorittama tarkastus on tarpeen. Puutteet ja viat on syytä tuoda rakennusliikkeen tietoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Havaitsemattomat puutteet jäävät taloyhtiön vastuulle ja tuleviksi kustannuksiksi.