Päiväraha 2018

Päiväraha 2018

Näin lasket työmatkan päivärahat – Katso video

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Kotimaan ja ulkomaan päivärahat vuonna 2020 – katso summat ja maksuperusteet

Kotimaan ja ulkomaan päivärahat vuonna 2020 – katso summat ja maksuperusteet

Päivärahan enimmäismäärä vaihtuu vuosittain. Kotimaan päiväraha 2018 on maksimissaan 42 euroa. Maksimisumman maksaminen edellyttää, että työmatkan pituus on yli 10 tuntia ja työmatkaan ei sisälly työnantajan kustantamaa ruokailua. Maksimisummasta käytetään nimitystä kokopäiväraha. Jos työmatkan kesto on yli 6 tuntia, voi työnantaja maksaa työntekijälle osapäivärahan. Osapäiväraha 2018 on 19 euroa.

Kilometrikorvaus ja päiväraha nousevat 2018

Kilometrikorvaus ja päiväraha nousevat 2018

Kilometrikorvaus nousee yhdellä sentillä 42 senttiin ja kokopäiväraha yhdellä eurolla 42 euroon vuonna 2018. Osapäiväraha säilyy ennallaan 19 eurossa. Niin sanotut lisäsentit, eli esimerkiksi korvaus henkilön kuljettamisesta, säilyvät entisellään. Korvaus matkustajan kuljettamisesta on siis 3 senttiä myös vuonna 2018. Ateriakorvaus on  ensi vuonna10,50 euroa, mikä tarkoittaa 25 sentin nousua.

Etuuden kuvaus: Tilasto sairauspäivärahoista

Etuuden kuvaus: Tilasto sairauspäivärahoista

Mikäli viranhaltija/työntekijä joutuu poikkeuksellisesti tai työnantajan nimenomaisesta määräyksestä virantoimitusmatkalla yöpymään virka-/työtehtävien suorittamisen takia muualla kuin asunnossaan, maksetaan päiväraha 1 momentissa mainituin edellytyksin siten kuin virkamatkasta. Vähintään 10 tuntia kestävästä virantoimitusmatkasta toisen kunnan alueelle vähintään 150 kilometrin päähän pysyväisluonteisesta toimipaikasta ja asunnosta maksetaan osapäivärahan suuruinen korvaus. Muussa tapauksessa virantoimitusmatkan ajalta ei makseta päivärahaa.

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahassa huomioidaan puolen vuoden palkka

Päivärahoihin, matkakustannusten korvauksiin ja ateriaetuun liittyvät muutokset astuvat voimaan vuodenvaihteessa. Alla yhteenvetona Rakennusliiton kaikkien sopimusalojen kulukorvaukset. Löydät ne myös alakohtaisilta sivuilta.

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Miten yrittäjän ansiosidonnainen päiväraha määritellään?

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL-vuosityötulo tai osaomistajan/yrittäjän perheenjäsenen TyEL-vuosipalkka).

Vähennysjärjestys TyTAL:n perusteella maksettavissa päivärahoissa

Vähennysjärjestys TyTAL:n perusteella maksettavissa päivärahoissa

Edellisen esimerkin vahingoittunut palaa töihin, mutta viikon päästä todetaan, että työskentely kokoaikaisesti ei vielä onnistu ja päätetään kokeilla osittaista työhön paluuta. Työkyvyn heikentymä ajalta 9.1. – 27.1.2019 on 50 %. Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa ko. ajalta 620,00 e.

Päivärahat 2019, lataa ilmainen matkalaskupohja!

 Työnantaja maksaa sinulle päivärahaa, kun olet ensin tehnyt matkalaskun asiaan liittyen. Lataa vuodelle 2020 päivitetty ilmainen matkalaskupohja, johon sinun tarvitsee vain täyttää omat tietosi. Taulukkoon on syötetty valmiit kaavat sekä päivärahojen suuruudet, jotka laskevat automaattisesti päivärahasi yhteen.

Hämmentävätkö matkakustannusten korvaukset?

Näppärä taulukko! Saisikohan tuohon jotenkin lisättyä tiedon ilmaisista aterioista kullekin matkavuorokaudelle? (Yksi ilmainen ateria kun puolittaa puolipäivärahan ja kaksi ateriaa kokopäivärahan)